رفتن به مطلب
 • 0

ذخیره کردن


alirezakazemizaroomi

سوال

سلام

یه سری لینک از دیتابیس میارم تو مولتی پنل وبا زدن دکمه دانلود میکنم وتو پوشه مورد نظرم دخیره میشه ؛ من یه ستون دیگه تو دیتابیس به نام name دارم که میخوام هر لینک با اسمی که روبروش تو ستون name هست ذخیره بشه باید چیکار کنم؟ 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

Mehdi izadi در تاریخ 03 Aug 2015 - 11:09 صبح گفته استsnapback.png

سلام اینطوری نوشتم:

btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")Next   
End Sub
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
parts(0)=ad.tag
parts(1)=ad.tag
StartActivity(add)
End Sub

  از آقای ایزدی ونیکروان به خاطرحل کردن این مشکل بسیار سپاسگذارم واقعا دمتون گرم ؛درست شد  :dance: :

Sub Globals
    Dim pos As Int
Dim Stopint As Int=1%y
    Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Private btn1 As Button
Private ScrollView1 As ScrollView
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
im dw As PhoneIntents
Private Panel1 As Panel
Private Panel111 As Panel
Private btn3 As Button
Private btn2 As Button
Dim link,name,dier As String
Dim hj As HttpJob
Private Url As String
End Sub
  
  
  
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali")
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
End If
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
       Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+25%x
    p.LoadLayout("pnl")
btn3.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")


    Next
    vw.Play
End Sub


Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مهم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dim parts() As String = Regex.split("#",aw.tag)
parts(1)=aw.tag
parts(1)=aw.tag
link=parts(0)
name=  parts(1)
dier=File.DirRootExternal& "/ali"
hj.Initialize("job3",Me)
hj.Download(link)
ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید")
ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,",  True)
Else
ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
vw.Initialize("")
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
vw.Play
End If
End Sub
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success = True Then   
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
    vw.Play
    End If
    ProgressDialogHide
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یعنی چطور ذخیره بشه مگه شما از دیتابیس نمیگیرید

 

لطفا واضح تر شرح بدید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛من لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه اینم کدهام:

 

 

 

Sub Globals
    Dim pos As Int
Dim Stopint As Int=1%y
    Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Private btn1 As Button
Private ScrollView1 As ScrollView
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
im dw As PhoneIntents
Private Panel1 As Panel
Private Panel111 As Panel
Private btn3 As Button
Private btn2 As Button
Dim link,name,dier As String
Dim hj As HttpJob
Dim no As Notification
Dim aw As Button
Private Url As String
Dim z As Int
Dim rn As Int
Dim h As String
End Sub
  
  
  
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali")
  Activity.LoadLayout("ll")
  time.Initialize("time",1000)
  vw.Initialize("vw")
  Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
  vw.MediaControllerEnabled=True
  If Activity.Height<Activity.Width Then
  vw.Position=pos
  End If
  Activity.LoadLayout("scv")
  If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
  File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
  End If
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
    h=i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+25%x
    p.LoadLayout("pnl")
    Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72)
    btn1.Color=Colors.White
    btn1.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
    btn2.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
    btn3.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
    ScrollView1.Panel.Height=Stopint
    btn1.Tag = Cur1.GetString("adres")
    btn2.Tag = Cur1.GetString("adres")
    btn3.Tag = Cur1.GetString("adres")
    Next
    vw.Play
End Sub


Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then
name=  Cur1.GetString("esm")
dier=File.DirRootExternal& "/ali"
link=aw.Tag
hj.Initialize("job3",Me)
hj.Download(link)
ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید")
ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,",  True)
Else
ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
vw.Initialize("")
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
vw.Play
End If
End Sub
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success = True Then
    Select Case Job.JobName
    Cur1 = sql1.ExecQuery("select * from mytable")
    Case "job1"
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    Case "job2"
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
    vw.Play
    Case "job3"
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
    vw.Play
    End Select
    Else
    ToastMessageShow(hj.ErrorMessage,True)
    End If
    ProgressDialogHide
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خب شما بیا یکاری کن!

بیا هر چیزی که دانلود کردی رو مثلا بریز تو یه فولدر!

یعنی وقتی کپی میکنی اسمشو از ستون اسم بگیر و بریز تو یه فولدر که مثلا تو اس دی کارت یه فولدر بساز!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام برادر

این رو ،

name= Cur1.GetString("esm")

توی حلقه ات قرار بده، ببین درست میشه یا نه

یه تست بگیر، نتیجه رو بگو ببینیم چی میشه...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام برادر

این رو ،

name= Cur1.GetString("esm")

توی حلقه ات قرار بده، ببین درست میشه یا نه

یه تست بگیر، نتیجه رو بگو ببینیم چی میشه...

سلام

این کارو کردم ولی وقتی یه فیلمو دانلود میکنی بقیه دکمه هارو که بزنی میگه  فایل موجود است ،یعنی فقط یه فیلمو دانلود میکنه واونم اسم آخرین رکورد تو ستون esm رو براش میذاره؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا یه نفر جواب بده؟

 
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...