رفتن به مطلب
  • 0

استفاده از 2تگ در باتن


alirezakazemizaroomi

سوال

سلام 

چطوری میشه دوتا tag برا یه دکمه در نظر گرفت؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

 

سلام اینطوری نوشتم:
btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")Next   
End Sub
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
parts(1)=ad.tag
parts(2)=؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
StartActivity(add)
End Sub

(parts(1 جواب میده ولی (parts(2 جواب نمیده؟

 

 

دوست عزیز توی برنامه نویسی اعداد از 0 شروع میشوند نه از 1

باید پارت0 و پارت1 رو بگیرید !

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2

 

ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2

 

ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید.

من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛من لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه چطوری بنویسم؟

کدهای کاملم تو این تاپیک:ذخیره کردن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2

 

ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید.

 

میتونی با کد توضیح بدین؟ هیچی متوجه نشدم؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون تا حدودی جداسازیو متوجه شدم ولی نمیدونم چطوری تو کدام ازش استفاده کنم؛من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه اینم کدهام:

Sub Globals
    Dim pos As Int
Dim Stopint As Int=1%y
    Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Private btn1 As Button
Private ScrollView1 As ScrollView
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
im dw As PhoneIntents
Private Panel1 As Panel
Private Panel111 As Panel
Private btn3 As Button
Private btn2 As Button
Dim link,name,dier As String
Dim hj As HttpJob
Private Url As String
End Sub
  
  
  
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali")
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
End If
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
       Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+25%x
    p.LoadLayout("pnl")
    btn3.Tag = Cur1.GetString("adres")
    Next
    vw.Play
End Sub


Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then
name=  Cur1.GetString("esm")
dier=File.DirRootExternal& "/ali"
link=aw.Tag
hj.Initialize("job3",Me)
hj.Download(link)
ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید")
ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,",  True)
Else
ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
vw.Initialize("")
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
vw.Play
End If
End Sub
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success = True Then   
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
    vw.Play
    End If
    ProgressDialogHide
End Sub

ولیفقط یه فیلمو دانلود میکنه واونم اسم آخرین رکورد تو ستون esm رو براش میذاره؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام اینطوری نوشتم:
btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")Next   
End Sub
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
parts(0)=ad.tag
parts(1)=ad.tag
StartActivity(add)
End Sub

  از آقای ایزدی ونیکروان به خاطرحل کردن این مشکل بسیار سپاسگذارم واقعا دمتون گرم ؛درست شد :dance: :

Sub Globals
    Dim pos As Int
Dim Stopint As Int=1%y
    Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Private btn1 As Button
Private ScrollView1 As ScrollView
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
im dw As PhoneIntents
Private Panel1 As Panel
Private Panel111 As Panel
Private btn3 As Button
Private btn2 As Button
Dim link,name,dier As String
Dim hj As HttpJob
Private Url As String
End Sub
  
  
  
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali")
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
End If
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
       Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+25%x
    p.LoadLayout("pnl")
btn3.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")


    Next
    vw.Play
End Sub


Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مهم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dim parts() As String = Regex.split("#",aw.tag)
parts(1)=aw.tag
parts(1)=aw.tag 
link=parts(0)
name=  parts(1)
dier=File.DirRootExternal& "/ali"
hj.Initialize("job3",Me)
hj.Download(link)
ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید")
ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,",  True)
Else
ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
vw.Initialize("")
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
vw.Play
End If
End Sub
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success = True Then   
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
    vw.Play
    End If
    ProgressDialogHide
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...