رفتن به مطلب
 • 0

مشکل با متغیر byte


seyed_27

سوال

بسمه تعالی

کد ذیل رو یه نگاهی بندازید

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 
     sql1.Initialize(File.DirInternal,"ghese1.db",False)
	   cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM j111 WHERE link2 ="&meghdar)
			For i = 0 To cur.RowCount-1
		    cur.Position = i
		    Dim bytes() As Byte
		    bytes=cur.GetBlob("picc")
			addItem(cur.GetString("link1"),s,bytes)
			Next
		  cur.Close

End Sub
Sub addItem(id As Int ,matn As String,pic1 As Byte)


		Dim ImageView1 As ImageView
		
		
		If pic1<>Null Then
		
		

		

		Dim input As InputStream
		input.InitializeFromBytesArray(pic1,0,pic1.Length)
		Bitmap1.Initialize2(input)
		input.Close
		
		
		ImageView1.Initialize("Imageview1")            'اضافه کردن عکس اول'
		Panel2.AddView(ImageView1,((Activity.Width/2)-(Bitmap1.Width/4))-10%x,13%y,(Bitmap1.Width/2),(Bitmap1.Height/2))
		ImageView1.Bitmap=Bitmap1
'		ImageView1.Bitmap=Namayesh(meghdar)
		
		ImageView1.Gravity=Gravity.FILL
		PanelHeight=(Bitmap1.Height/2)+35dip
	End If 
	
End Sub

خطای ذیل رو میده:

B4A version 4.30
Parsing code.              0.06
Compiling code.             Error
Error compiling program.
Error description: Cannot cast type: {Type=Byte,Rank=0, RemoteObject=True} to: {Type=Byte,Rank=1, RemoteObject=True}
Occurred on line: 177
input.InitializeFromBytesArray(pic1,0,pic1.Length)
Word: pic1

مشکل کجاست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

درست شد
مشکل در تعریف بود بجای byte باید مینوشتم byte()
و بجای pic1 مینوشتم pic1()

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...