رفتن به مطلب
 • 0

مشکل درScrollView


mohammad007

سوال

دوستان من برای کتابم یک اسکرول گذاشتم وایمیج در بخش مطلب ولی اسکرول کامل متن رو نمیاره یعنی یه مقدلر را نشان نمیدهد

کدهای ان را قرار دادم کمکم کنید ببیند کجا اشتباه کردم ممنون

Private ImageView1 As ImageView
	Private ScrollView1 As ScrollView
End Sub 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("from2")
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"data1.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"data1.db",File.DirInternal,"data1.db")
	End If
	
	If menu.s.IsInitialized=False Then
	menu.s.Initialize(File.DirInternal,"data1.db",False)
	End If

Dim cur As Cursor
cur=menu.s.ExecQuery("select *FROM data1 WHERE Fasl="&menu.fasl)
cur.Position=0
 ImageView1.Bitmap=Namayesh
 
 Dim label1 As Label
 label1.Initialize("Label1")
 label1.Text=cur.GetString("Matn")
 
 If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
	Tanzimat2.font=list1.Get(0)
	Tanzimat2.size=list1.Get(1)
	Tanzimat2.color=list1.Get(2)
	
	Else
	Tanzimat2.font="font3"
	Tanzimat2.size=18
	label1.TextColor=Colors.Black
	
	
	
	
	
	End If
 
 ScrollView1.Panel.AddView(label1,5dip,35%y,ScrollView1.Width-20dip,ScrollView1.Height)
 
 
	Dim before, after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
	Obj1.Target = label1
	before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	Obj1.Target = label1
	Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 
	Obj1.Target = label1
	after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	
	
	
 Dim su As StringUtils
 label1.TextSize=Tanzimat2.size
  label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Tanzimat2.font & ".ttf")
 label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
 ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10%y
 
 Select Case Tanzimat2.color
 Case 1
 label1.TextColor=Colors.Green
 Case 2
 label1.TextColor=Colors.red
 Case 3
 label1.TextColor=Colors.Black
 End Select
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub Namayesh As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=menu.s.ExecQuery("select Aks FROM data1 WHERE Fasl="&menu.fasl)
cur.Position=0

Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Aks")

Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)


Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
End Sub
Sub Button1_Click
	
End Sub

Sub Label1_LongClick
	
	Dim b As Label
	b=Sender
	Dim send As Intent
	send.Initialize(send.ACTION_SEND,"")
	send.SetType("text/plain")
	send.PutExtra("android.intent.extra.TEXT","برگرفته از کتاب تاریخ پیامبران : " &CRLF & CRLF & b.Text)
	send.WrapAsIntentChooser("به اشتراک گذاری...")
	StartActivity(send)
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

فک کنم در اینجا

 ScrollView1.Panel.AddView(label1,5dip,35%y,ScrollView1.Width-20dip,ScrollView1.Height)

باید لبلتو فراخوانی کنی نه اسکرول ویوتو

 ScrollView1.Panel.AddView(label1,5dip,35%y,ScrollView1.Width-20dip,label1.Height)

یکی تست کن ببین میشه ها

در ضمن دیتابیس هم با کتابخونه فراخوانی , فراخونی کن تو برنامت راحت تره

اگه هم نشد بگو من یک سورسی دارم بهت بدم مشکلت حل شه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این رو تست کنید :

label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+3%x
ScrollView1.Panel.Height=label1.Height + label1.top + 8%x

و همچنین شما به دلیل امتیاز های منفی بالا از انجمن اخراج شدید

 

موفق باشید :)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...