رفتن به مطلب
 • 0

جایگزین دیتابیس جدید جای دیتابیس قدیمی


naser sahami

سوال

سلام خواهش میکنم یکی جواب بده چه جوری میشه دیتابیس جدید را جایگزین دیتابیس قدیمی کرد بدون ارور ظاهرا با این کار ارور میده چون مطلبما میخوام کم و زیاد کنم و همچنین به دلیل مبتدی بودنم نمیدونم به چند روش میشه دیتابیس نوشت یکی با وورد پد مینویسه یکی با نوی کت و... کدوم بهترینه با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

	  If File.Exists(File.Dirinternal,"md.db") = True Then
	   File.Delete(File.Dirinternal,"md.db")
		  'End If
Else
	'If File.Exists (File.Dirinternal,"md.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mozayed.db",File.Dirinternal,"mozayed.db")

	 End If

با کدهای بالا میشه راحت کش دیتابیس رو پاک و جایگزین کرد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals

End Sub

Sub Globals
  Dim ht As HttpJob
	Private ListView1 As ListView
	Private Button1 As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("frmform")
ht.Initialize("downloadFile",Me)
'کد زیر برای لود کرد اطلاعات توی بانک هست
loaddata
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub loaddata
Dim sql1 As SQL
Dim cu1 As Cursor
'File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
cu1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl_cat")
For i = 0 To cu1.RowCount - 1
 cu1.Position = i
 ListView1.AddTwoLines(cu1.GetString("sTitle"),cu1.GetString("sBody"))
Next
End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Button1_Click
 ht.PostString("http://www.demo.answercenter.org/test.php","app=khayam")
End Sub

Sub JobDone(ht1 As HttpJob)
 If ht.Success = True Then
 If ht.JobName = "downloadFile" Then
  Dim list1 As List
  Dim res As String
  Dim m1 As Map
  res = ht.GetString
  Dim js As JSONParser
  js.Initialize(res)
  list1 = js.NextArray
  For i = 0 To list1.Size - 1
  m1 = list1.Get(i)
	savedata(m1.Get("title"),m1.Get("body"))
  Next
  ToastMessageShow("app update database",True)
 End If
 End If
End Sub

Sub savedata(title As String,body As String)
Dim s1 As SQL
s1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
s1.ExecNonQuery("insert into tbl_cat(sTitle,sBody) values('" & title & "','" & body & "')")
End Sub

این کد اپدیت دیتابیس بهمراه جایگزین کردنش 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نه منظورم ا پدیت نیس  این هست که دیتا بیس جدیدما میخوام جایگزین دیتابیس قبلی کنم   ولی دیتابیس قدیمی تو حافظه بیسیک فور اندروید مونده چکار کنم و ارور زیر را میده

colum 'txt' doessnot exist continue

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

خوب دوستم دیتابیس جدید رو با یک پیشوندی پسوندی جایگزین کنید.

یا اینکه قبل از جایگزینی خیلی راحت بیایید جستجو کنید فایل مورد نظر وجود داره یا نه.اگه وجود داره که پاک بشه.همین.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


Sub ht_ResponseSuccess (Response As HttpResponse, TaskId As Int)

If Response <> Null Then

If sFirst = True Then

ProgressDialogHide

sFirst = False

splitResult(Response.GetString("UTF8"))

Else

If File.Exists(File.DirInternalCache,"bank.db") = True Then

File.Delete(File.DirInternalCache,"bank.db")

End If

Response.GetAsynchronously("fileDownload",File.OpenOutput(File.DirInternalCache,"bank.db",False),True,TaskId)

End If

End If

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...