رفتن به مطلب
 • 0

بروز مشکل در بالا اوردن تصاویر


حسینh

سوال

باسلام خدمت دوستان من برنامه ای نوشتم که حدود 100 تا عکس دارد منتهی هنگام اجرا وقی وارد لیست مطلبم(لیست ویومیشم) از برنامه میندازه بیرون و برنامه رو بالا نمیاره(فکر کنم به خاطر تصاویر) لطفا راهنماییم کنین این مشکل رو حل کنم چی کار کنم حالا؟

post-3723-0-10295200-1442111100_thumb.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام

کداتو بذار ببینیم مشکل ازکجاست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کد فهرست(فصل ها)


Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
Dim fasl As String
Dim sq As SQL
Dim bitmap1(15) As Bitmap
Dim font1 As Typeface
Dim font As String

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
Dim listview1 As ListView
  Dim SlidingMenu1 As SlidingMenu
Dim listview2 As ListView
	

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:

Activity.LoadLayout("fa")
	
If File.Exists(File.DirInternal,"a.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"a.db",File.DirInternal,"a.db")
End If

If sq.IsInitialized=False Then
sq.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False)
End If

Dim cur As Cursor
cur =sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl where id Between 1 AND 15")
For s =0 To cur.RowCount-1
cur.Position=s

listview2.AddSingleLine2( cur.GetString("fasl"), cur.GetInt("id"))

listview2.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
listview2.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White

listview2.SingleLineLayout.Label.TextSize=20
listview2.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y	


	

font1=Typeface.LoadFromAssets("font5.ttf")
	SlidingMenu1.Initialize("menu")
	listview1.Initialize("list")	
	
	
	SlidingMenu1.BehindOffset=55%x
	SlidingMenu1.Mode=SlidingMenu1.LEFT
	SlidingMenu1.Menu.AddView(listview1,0%y,100dip,100%y,100%x)
		
	
	listview1.AddSingleLine2("منوی اصلی",1)
	listview1.AddSingleLine2("ویدوها",2)
	listview1.AddSingleLine2("تنطیمات",3)
		listview1.AddSingleLine2("درباره ما",4)	Dim b As BitmapDrawable
	b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"t96.jpg"))
	listview1.SingleLineLayout.Background=b
	listview1.SingleLineLayout.ItemHeight = 100

	Dim lbl As Label                 
	lbl= listview1.SingleLineLayout.Label
	lbl.Gravity=Gravity.LEFT
	lbl.Left=lbl.Left+130dip
	lbl.Height =100dip
	lbl.Typeface =font1
	lbl.TextSize= 25
	lbl.Top=20dip
	lbl.TextColor = Colors.Black
Next
End Sub
Sub listView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Dim cur As Cursor

cur=sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl WHERE id=" &Value)
cur.Position=0
	StartActivity(N1)
	For i=0 To 3
	 If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then
	 bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width)
	 End If
	 fasl=Value
		 	
 Next

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub img1_Click
	
	If SlidingMenu1.Visible=False Then
		SlidingMenu1.ShowMenu
	Else If SlidingMenu1.Visible=True Then
		SlidingMenu1.HideMenus
	End If
	
End Sub

Sub list_ItemClick (Position As Int, Value As Object)

	If Position=0 Then
		StartActivity(Main)
			SlidingMenu1.HideMenus
	Else If Position=1 Then
		StartActivity(video)
			SlidingMenu1.HideMenus
	Else If Position=2 Then
		StartActivity(Tanzimat2)
			SlidingMenu1.HideMenus
			Else If Position=3 Then
		StartActivity(darbare)
			SlidingMenu1.HideMenus
	End If
	
End Sub

	
Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean
	
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_MENU AND SlidingMenu1.Visible=False Then
		SlidingMenu1.ShowMenu
	Else If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_MENU AND SlidingMenu1.Visible=True Then
		SlidingMenu1.HideMenus
	End If
	
End Sub

Sub ListView2_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim b As ListView 
	b=Sender
Dim cur As Cursor
cur=sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl Where fasl="& b.Tag)
cur.Position=0

If cur.GetInt("fav")=0 Then
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"f.png"))
b.Background=bb
sq.ExecNonQuery("UPDATE Tbl SET Tbl=1 WHERE fasl="& b.Tag)

Else
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"t1.png"))
b.Background=bb
sq.ExecNonQuery("update Tbl SET fav=0 WHERE fasl="& b.Tag)
End If
End Sub

اینم کد نمایش صفحه ها

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
Dim bitmap1(10) As Bitmap

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
Dim fasl As String
Dim sq As SQL

Dim ScrollView1 As ScrollView
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.LoadLayout("fa1")
	
If File.Exists(File.DirInternal,"a.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"a.db",File.DirInternal,"a.db")
End If

If Act_Matlab.sq.IsInitialized=False Then
Act_Matlab.sq.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False)
End If

Dim cur As Cursor
cur =Act_Matlab.sq.ExecQuery("Select * FROM Tbl where id "& Act_Matlab.fasl)
cur.Position=0
Dim h As Int
For i = 0 To 5
 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then
 Dim label1 As Label
 label1.Initialize(label1)
 label1.Text=cur.GetString("matn"&i)
 
  If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
	Tanzimat2.font=list1.Get(0)
	Tanzimat2.size=list1.Get(1)
	Tanzimat2.color=list1.Get(2)
	
	Else
	Tanzimat2.font="font3"
	Tanzimat2.size=18
	label1.TextColor=Colors.Black
  	End If

 
  Dim before, after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
	Obj1.Target = label1
	before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	Obj1.Target = label1
	Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.1, "java.lang.float") 
	Obj1.Target = label1
	after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	
	
	 ScrollView1.Panel.AddView(label1,0%x,h,98%x,0)
  Dim su As StringUtils
   label1.TextSize=Tanzimat2.size
  label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Tanzimat2.font & ".ttf")
  label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+18
  h= h + label1.Height +10%y
  ScrollView1.Panel.Height =h
  End If
  
	 Select Case Tanzimat2.color
 Case 1
 label1.TextColor=Colors.Green
 Case 2
 label1.TextColor=Colors.red
 Case 3
 label1.TextColor=Colors.Black
 End Select
	
  If cur.GetString("aks"&i)<> Null Then
  Dim img As ImageView
  img.Initialize("img")
  img.Tag= cur.GetString("aks"&i)
  
  ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
  img.Bitmap=bitmap1(i)
  If bitmap1(i).Width > 100%x Then
  
  img.Width=100%x
  img.Height= (img.Width / Act_Matlab.bitmap1(i).Width)*bitmap1(i).Height
  img.Gravity=Gravity.FILL
  
  Else
  
  img.Width =bitmap1(i).Width
  img.Height=bitmap1(i).Height
  img.Left = (100%x -img.Width)/2
  img.Gravity=Gravity.FILL

 End If
 
 h = h +img.Height+0%y
  ScrollView1 .Panel.Height=h
 
  End If
Next
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1-جواب شما 

 

2-لود تعدادی عکس و کم کیفیت شدن و هنگ کردن برنامه

 

3-یا حق 

4- تمام 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز ببخشید من عکس هام تو دیتابیسن و ایا این روش  کار میکنه در دیتابیس ویه مقدار توضییح میدین خوب متوجه نشدم

 

Untitled.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام داداشم 100 تا یا خدا من یه برنامه ای که فقط نوشته بود  اونم 44 تا رو پرت میکرد بیرون چه برسه به 100 تا خوب معلومه باز نمیکنه 

 

تنها راهش اینه که  شما از اسکرول ویو استفاده کنید و مولتی پنل بعد در ساب فرست فقط 5 تا رو لود کنید و باقی رو در اسکرول ویو چنجر -- اینجوری مشکل کاملا رفع میشه  برنامه هم سرعتش میره بالا 

 

یه چیز دیگه در عکس بالا چشمم رو گرفت -- خدایی این همه دیتابیس که ساختی الان باید کل بازار رو غرق کرده باشی ها  :fekr:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یعنی هیچ راهی نیست ما این عکسا را قرار بدیم؟ کمکی نیست با این روش هم که نمیشه که دوست عزیز بالا گفتن(باعث گرفتن وقت مییشه)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود،

بنظرم پاسخی که کاربر عزیزمون dftbayat دادن، مناسب بودش!

ایــــــــــــــــــــن تاپیک رو از اول تا آخر مطالعه کنید فکر میکنم جواب پرسشتون رو پیدا کنید.

عجیبه که چیزی دستگیرتون نشده!

 

http://answercenter.ir/topic/2747-%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/page-2?p=18468#entry18468

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...