رفتن به مطلب
 • 0

قطع آهنگ موقع خاموش شدن نور صفحه


ehadi

سوال

سلام و وقت بخیر خمت اساتید گرامی

بنده موزیک پلیری  با استفاده از سورس های سایت ایجاد کره بودم که متاسفانه موقع خاموش شدن نور صفحه آهنگ در  حال پخش قطع میش و همچنین دکمه استوپ هم بعضی وقتا درست کار نمی کنه.

دوستان چیکار کنم مشکلم حل بشه؟

کدامم می ارم.ممنون


#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
Dim SQL As SQL
Dim timer1 As Timer
End Sub

Sub Globals
  Dim cr As Cursor
	Dim i As Int:i=0
	Private lblword As Label

  Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
	Private btnsot As Button
	Dim barPosition As SeekBar
	Dim barVolume As SeekBar
	Dim lblPosition As Label
	Dim Looping As ToggleButton
	Private imgback As ImageView
	Private imgpause As ImageView
	Private imgplay As ImageView
	Private imgstop As ImageView
	Dim ts As TextSetting
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private matn As Label
	Private back2 As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("1")
	If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
	End If
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)


cr= list2.SQL.ExecQuery("SELECT * FROM sqldataa WHERE id ="&list2.meghdar)

	cr.Position = i
	lblword.Text=cr.GetString("sot")
	
				
		matn.Initialize("")
	matn.Gravity = Gravity.RIGHT
	matn.TextColor = Colors.Black
	ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,85%x,100%y)
	ts.Initialize
	For i = 0 To cr.RowCount-1


		matn.Text = cr.GetString("matn")
		lblword.Text=cr.GetString("sot")
	Next

	ts.LongText(matn,matn.Text,18,ScrollView1,2)
 


	MediaPlayer1.Initialize( )
		MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
	
End Sub

Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.Initialize( )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
MediaPlayer1.play

End Sub

Sub Activity_Resume
	timer1.Enabled = True
	timer1_Tick
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
	If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause
	timer1.Enabled = False
End Sub

Sub timer1_Tick
	If MediaPlayer1.IsPlaying Then
		barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
		lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
			" (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
	End If
End Sub
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
	Dim seconds, minutes As Int
	seconds = Round(ms / 1000)
	minutes = Floor(seconds / 60)
	seconds = seconds Mod 60
	Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
End Sub

Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
End Sub

Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged = False Then Return
	MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
	If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'in halat zamani etefagh miofte k music b akhar reside v karbar neshangaro b aval montaghel mikone
		MediaPlayer1.Play
	End If
	timer1_Tick 
End Sub

Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)
	MediaPlayer1.Looping = Checked
End Sub


Sub imgstop_Click
	MediaPlayer1.Stop
		

End Sub

Sub back2_Click
	Activity.Finish
End Sub

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
	Activity.Finish
	End If
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

6 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام

دوستم پلیریتون رو در سرویس بسازید و استفاده کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من یه کد میشناسم نمیزاره صفحه خاموش شه به دردت میخوره؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

دوستم پلیریتون رو در سرویس بسازید و استفاده کنید.

خیلی ممنون تا حالا از سرویس استفاده نکرده بودم.طرز استفادش با اکتیویتی ها فرقی نداره؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من یه کد میشناسم نمیزاره صفحه خاموش شه به دردت میخوره؟

ممنون میشم این کدم معرفی کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@@ehadi

نه تفاوت زیادی نداره.

شما حالا سعی خودتونو بکنید واسه نوشتنش.باز بنده انشاءالله بعدا یک نمونه واسش مینویسم.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون میشم این کدم معرفی کنید.

Dim awake As PhoneWakeState

در قسمت کریت

 

awake.KeepAlive(True)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...