رفتن به مطلب
 • 0

کنترل ارسال Notification


berayan

سوال

با احترام

 

بنده برای ارسال Notification  از سایت پارسه استفاده میکنم .

 

من در نرم افزارم سیستمی چیدم که Notification  تکراری برای کاربر ارسال نشه

 

به این صورت که پکیج نام  Notification  ارسالی در یک بانک ذخیره میشه .

 

حالا کدی رو میخوام که در اکتیویتی صفحه اول بذارم یعنی شرط گذاری کنم که اگر پکیج ارسالی از طرف سایت با پکیج داخل بانک یکی بود Notification  رو فعال نکنه .

 

اما نمی دونم چطوری باید در صفحه main  این کارو انجام بدم  . در صفحه Notification  انجام دادم

 

ولی برای ارسال نشدن حتما باید قبل( p.EnableNotifications( Notification در صفحه main

 

شرط گذاری بشه تا اگر مساوی نبود رویداد انجام نشه .

 

صفحه Notification  


Sub Process_Globals

	Dim PreviousHash As String
	
	Dim AppChek As Int =0
End Sub

Sub Globals
	
  Dim aria As AriaLib
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim int1,int2 As Int
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

	
	
	
	
	Activity.Title = "Notification"
	
	int1=0
	
       
				
				
	If File.ExternalWritable = True Then
	If File.ExternalWritable = True Then 
     Dim Path As String = File.DirRootExternal&"/NotificationMR"
		 
		 If File.Exists(File.DirRootExternal,"NotificationMR/Notification.db") = True Then
	   File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db")
    File.Copy(Path,"Notification.db",File.DirAssets,"Notification.db")
		 End If
		 
    Else
    End If
  Else
  End If		
	
	
				
			
  If File.Exists(File.DirInternal,"Notification.db") = False Then
  File.Copy(File.DirAssets,"Notification.db",File.DirInternal,"Notification.db")
  End If
  sql1.Initialize(File.DirInternal,"Notification.db",True)
  cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM chek")
				

  
  
	
End Sub

Sub Activity_Resume	

  
   Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String
	Dim StartingIntent As Intent
	Dim JSON As JSONParser	
	StartingIntent = Activity.GetStartingIntent
	
	JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data"))
	Dim DataMap As Map
	
	DataMap = JSON.NextObject
	Alert = DataMap.Get("alert")
	Hash = DataMap.Get("push_hash")	
	Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel")
	
	

	
	For i=0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	Dim pak As String = DataMap.Get("package")
	If cur1.GetString("ip")=pak Then
	ToastMessageShow(cur1.GetString("ip"),False)
	int1=1
	End If
  Next
  cur1.Close
	

	
If int1=1 Then
  AppChek = 1
Else 


	Dim s1 As String
  s1=DataMap.Get("package")
  sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO chek (ip)VALUES ('" & s1 & "')")
	
	
  
  title=DataMap.Get("title")
  Alert=DataMap.Get("alert")
  Log(DataMap.Get("package"))
  aria.OpeninCafebazaar(DataMap.Get("package"))
	
	If DataMap.Get("run") = True Then
		If DataMap.Get("app") <> "" Then	
		End If
	End If
	
	If Hash <> PreviousHash Then
		title = "New Notification"
		PreviousHash = Hash
	Else
		title = "Old Notification"
	End If
  


	
End If

	
		If File.ExternalWritable = True Then
   File.MakeDir(File.DirRootExternal,"NotificationMR")
    If File.ExternalWritable = True Then
     Dim Path As String = File.DirRootExternal&"/NotificationMR"
     File.Copy(File.DirInternal,"Notification.db",Path,"Notification.db")
    Else
    End If
  Else
  End If
	
	
	

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
صفحه main

Sub Process_Globals
Dim p As Parse
End Sub

Sub Globals
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("Aval")


p.TrackOpening
p.EnableNotifications(Notification)


End Sub

Sub Activity_Resume
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
End Sub

با تشکر منتظرراهنمایی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...