رفتن به مطلب

درخواست سورس متریال


amireza1

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان

من به تازگی با نرم افزار basic4android  آشنا شدم و چیز زیادی بلد نیستم 

اگر میشه لطف کنید یه سورس برنامه متریال بزارید خیلی لازمه 

با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

خوش اومدید

سورس رو میذاریم براتون

اما به جای ادیت کردن سورس(اگه قصدتون اینه) بهتره که از صفر (اگه اشنایی ندارید) شروع کنید تا بتونید برنامه بنویسید

موفق باشید

 

http://answercenter.ir/topic/6068-سورس-تلگرام-سرچر-طرح-متریال/

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی ممنون از سورستون حتما استفاده میکنم

اگر سورس کامل تری دارید لطف کنید بزارید ممنون میشم :cheshmak:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید من همین سورسی که معرفی کردین رو خروجی گرفتم ولی ارور داد :

Compiling layouts code.         0.02
Generating R file.           Error
..\resource\values\themes.xml:3: error: Resource does not already exist in overlay at 'MyAppTheme'; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:4: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:5: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:6: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:7: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:8: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:3: error: Resource does not already exist in overlay at 'MyAppTheme'; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:4: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:5: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:6: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:7: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
..\resource\values\themes.xml:8: error: Resource at MyAppTheme appears in overlay but not in the base package; use <add-resource> to add.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:75: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:79: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:83: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:65: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Title'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:69: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Subtitle'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:45: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Menu'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:49: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:53: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:57: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title.Inverse'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:61: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:184: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar.Horizontal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:188: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:113: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:115: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:117: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:110: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.DropDownItem.Spinner'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:107: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView.DropDown'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:123: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:128: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListPopupWindow'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:140: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:145: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:131: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.PopupMenu'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:134: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.PopupMenu'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:148: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:152: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:156: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:160: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:166: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Title'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:170: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Subtitle'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:174: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.AutoCompleteTextView'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:93: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Toolbar.Button.Navigation'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:97: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:101: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:62: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:176: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:178: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:180: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Small'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:192: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.TextView.SpinnerItem'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:194: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.TextView.SpinnerItem'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display4'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:24: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display3'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display2'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:28: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display1'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:30: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Headline'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Title'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Subhead'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body2'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:38: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body1'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:40: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Caption'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:42: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Menu'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:60: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:46: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Inverse'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:48: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:50: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large.Inverse'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:52: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:54: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium.Inverse'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:56: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:58: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small.Inverse'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:25: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentEnd'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:33: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:42: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toEndOf'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:41: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:47: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:52: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginEnd'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:51: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:57: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:56: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:61: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:65: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:69: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:70: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:31: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Dialog'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light.Dialog'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:351: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:358: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:365: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:45: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:372: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:53: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:202: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:204: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:203: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:217: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.Light'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:221: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:220: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:207: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.Dark'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:211: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:210: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:227: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.ActionBar'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:231: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:230: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:234: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:ThemeOverlay.Material.Dark.ActionBar'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:239: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:238: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:81: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:83: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:84: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:82: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:79: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:80: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:118: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:120: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:121: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:119: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:116: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:117: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:155: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:157: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:158: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:156: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:153: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:154: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:192: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:194: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:195: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:193: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:190: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Program Files\m\support\support\v7\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:191: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز باید ریسورس های متریال رو به پروژتون اضافه می کردید. 

چندتا آموزش در این رابطه در انجمن موجوده سرچ کنید به احتمال زیاد به نتیجه می رسید.

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تایپک های دیگه هم گشتم ولی مشکلم حل نشد

من فایل های لازم رو به پروژه اضافه هم کردم 

 

Capture.PNG_564221.png

 

 

 

Capture.PNG_634618.png

 

تصویر ارور 

 Capture.PNG_341981.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز شما اصلا ن‌ کتابخانه AppCombat رو فعال کردید

ن فایل های متریالو کپی و ادرس دهی کردید ن هیچی

همینجوری رفتید از‌پروژه ران گرفتید خوب معلومه اررور میده :)

لطفا اول خوب اموزش های ی بحثیو مطالعه کنید بعدش اگر مشکلی بود تاپیک بزنید :gol:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 ماه بعد...

این همه استاد اینجا ریخته یک نفر ایشون راهنمایی نکرده که باید ایشون بره از tools » confugure path نسخه اندروید از 14 به 21 تغییر بده :)) به همین راحتی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...