رفتن به مطلب
 • 0

ارور جاوا.لانگ.اوت اف مموری


amin69

سوال

#Region Activity Attributes
  #FullScreen: False
  #IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
  'These global variables will be declared once when the application starts.
  'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
  'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
  'These variables can only be accessed from this module.
Dim p As Panel
Dim scr As ScrollView
Dim ist As Int
ist = 0%y
Dim lbl As Label
  Private ScrollView1 As ScrollView
  Dim stop As Int=3%y
  
  
  
  
  Private ImageView1 As ImageView
  Private Buttondel As Button
  Private Button2 As Button

  Private Button1 As Button
End Sub


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
  Activity.LoadLayout("scrin")
  
  Activity.Color=Colors.White
  
'برای تست وجود عکس  
  Dim l As List
l.Initialize
l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images")
  
If l.Size=0 Then
  Msgbox("عکسی در گالری موجود نمیباشد.","توجه!")
  StartActivity(Main)
  
  
  
End If  
  
  
  
  
  
  
'  لیست کردم فایل های داخل پوشه

  Dim lst0 As List
lst0 = File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images")
  For i = 0 To lst0.Size - 1
  Dim p As Panel
p.Initialize("p")
p.Color=Colors.White
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
stop=stop+240dip  
p.LoadLayout("multipanel")  

Dim sx As String=lst0.Get(i)

Buttondel.Tag=lst0.Get(i)
Button1.Tag=lst0.Get(i)
Button2.Tag=lst0.Get(i)
ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",sx))
  ScrollView1.Color=Colors.White
ScrollView1.Panel.Height=stop+150dip
ScrollView1.Panel.Color=Colors.White

  Next
  

End Sub

Sub Activity_Resume


End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End SubSub Label2del_Click

  
  
End Sub
Sub Buttondelete_Click
    Dim mm As Button
mm=Sender
Dim a12 As String
Dim a12 As String
Dim hh As String
Dim aa As Long
aa = File.Size(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag)
hh=aa/1000

    a12 = Msgbox2("آیا میخواهید این عکس را پاک کنید؟"&CRLF&"حجم عکس: "&hh& "کیلو بایت"& " ","توجه!","بله","خیر","",Null)

        If (a12 = DialogResponse.POSITIVE) Then
    
ToastMessageShow("حذف شد",False)

    
  File.Delete(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag)
  Activity.Finish
StartActivity(Me)
  End If
  
  
  
Return True

End Sub
Sub Buttonnameshax_Click

  
    Dim mm As Button
mm=Sender
  
  
   Dim i As Intent
Dim q As String
q="file://" & File.DirRootExternal&"/instadownloader/"&mm.tag&"
i.Initialize(i.ACTION_VIEW,q)
i.SetType("image/jpeg")
StartActivity(i)
  
End Sub
Sub Buttonshareax_Click
  
  Dim mm As Button
mm=Sender
Dim a As AriaLib
StartActivity(a.SharePic(File.DirRootExternal&"/instadownloader/",mm.tag,"اشتراک گذاری با :"))
  
  
End Sub

 

یه ارور میاره بعد برنامه فورس کلوز میشه

ارور:

java.longtime.outofmemory

 

فک کنم رم نمیکشه واسه عکسا مثلا سه تا عکس میزارم ارور نمیده ده تا میزارم برنامه کند میشه رو بیست تا فورس کلوز میشه همچنین برای هر عکس سه دکمه نداره تمام عکسارو داخل پنل لود میکنه آخرش سه تا دکمه میزاره

استاد جواب اینم بدی رفع زحمت میکنم قول میدم جبران کنم.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...