رفتن به مطلب
 • 0

جابجایی SlidingPanels با ICOSSeekBar


engm

سوال

سلام دوستان

 

من یه برنامه شبیه آفتابه درست کردم که میخوام واسه جابجایی پنل مراحل از ICOSSeekBar استفاده کنم

سورس ICOSSeekBar رو هم دارم 

ولی نمیدونم واسه جابجایی پنل باید چیکار کنم  :20: 

پنل رو هم با SlidingPanels  ساختم 

 

لطفا کمک کنید 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

میشه نمونه بدی ببینم چی میگی؟ منظورت مثل منو ایفونه؟ سورس رو بدین اون قسمتشو بزنم براتون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میشه نمونه بدی ببینم چی میگی؟ منظورت مثل منو ایفونه؟ سورس رو بدین اون قسمتشو بزنم براتون

Sub Globals
Private pnlparent As Panel
Dim slide As SlidingPanels
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Dim offset As Int
Dim top , left As Int
Dim strStep As String
offset = 0
left = 18dip''''avalesh 20 bood
top = 4dip
Try
 strStep = File.ReadString(File.DirInternal,"step")
Catch
 strStep = 1
End Try
Activity.LoadLayout("frnsteps")
slide.Initialize("sldie",200,pnlparent,Me,False)
slide.ModeFullScreen(3,True)
For i = 1 To 29
 Dim b1 As Button
 b1.Initialize("btnstep")
 b1.Tag = i
 slide.Panels(offset).AddView(b1,left,top,25%x,25%x)
 If i <= strStep Then
  b1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ghofl1baz.png"))
 Else
  b1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ghofl.png"))
  b1.Enabled = False
 End If
 left = left + 25%x + 35dip
 If i Mod 3 = 0 Then
  top = top + 25%x + 35dip
  left = 16dip
 End If
 If i Mod 12 = 0 Then
  offset = offset + 1
  top = 4dip
 End If
Next
slide.Start(0)
	Dim ics,ics1,ics2 As ICOSSeekBar
	
		ics.InitializeSeekBar("ics")
	ics.ProgressBitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"progress5.png")
	ics.CursorBitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"leftthumb.png")
	Activity.AddView(ics,90dip,800dip,350dip,65dip)
	
	


End Sub


Sub ics2_ValueChanged(Value As Int , FromUser As Boolean)

اینجا

End Sub

Sub ics1_ValueChanged(Value As Int , FromUser As Boolean)
اینجا

End Sub

Sub ics_ValueChanged(Value As Int , FromUser As Boolean)

و اینجا


End Sub

جاهایی که مشخص کردم چی بنویسم که پنل جابجا بشه بره سمت راست یا چپ

 

 

اینم عکس پنل و سیک بار

 

 

 

uqkb_problem.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...