رفتن به مطلب
  • 0

ارور موقع کامپایل


rezakakaei

سوال

با عرض سلام خدمت دوستان
 
من واقعا ممنونم از دوستانی که بی دریغ دارند به سوالات من جواب میدند
 
 
دوستان وقتی میخوام برنامه را کامپایل کنم این ارور میده از چی هستش

Sub btncolor_Click
 Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png"))
 btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
 code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB)
 Label4.TextColor=Color.RGB
 btncolor.TextColor=Color.RGB
End Sub

post-3727-0-21428600-1446928446_thumb.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

میگه متغیر تعریف نشده ی show قبل از اینکه مقداری بگیره داره استفاده میشه

بررسی کنید مشکلش رو 

توی خط 81 ارور داره

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Dim DA As ColorPickerDialog 
Dim LN As LNsetting


Sub Button1_Click
	Try
	DA.Show("انتخاب رنگ","انتخاب","","",LoadBitmap(File.DirAssets,"color.png"))
	Label3.TextColor=DA.RGB 
	LN.save("n","Color",DA.RGB)
	ToastMessageShow("رنگ انتخاب شد",False)
	Catch 
	End Try
End Sub

لایبری تنظیمات جناب نیما قبادی در فروشگاه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

میگه متغیر تعریف نشده ی show قبل از اینکه مقداری بگیره داره استفاده میشه

بررسی کنید مشکلش رو 

توی خط 81 ارور داره

#Region  Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
	Dim Font As String
	Dim Size As Int
	Dim e As Int	
	Dim q As PhoneWakeState
	Dim vib As PhoneVibrate	

End Sub

Sub Globals

	'Dim Color As ColorPickerDialog
	Private FontSize As SeekBar
	Private FontType As Spinner
	Private Label4 As Label
	Private Label5 As Label
	Private btncolor As Button
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private BtnSave As Button

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("frm5")
	
	FontType.AddAll(Array As String("BYEKAN","BJADIDBD","BTITRBD","BZAR","BELHAM"))
	Label4.TextSize=15
	Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
	Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
	Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
	Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")

	

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)


End Sub

Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position = 0 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
	End If 
	If Position = 1 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BJADIDBD.TTF")
	End If 
	If Position = 2 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BTITRBD.TTF")
	End If 
	If Position = 3 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BZAR.TTF")
	End If 
	If Position = 4 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BELHAM.TTF")
	End If 
	
End Sub

Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	Label4.TextSize=Value
	Label5.Text=Value
End Sub


Sub btncolor_Click

 Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png"))
 btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
 code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB)
 Label4.TextColor=Color.RGB
 btncolor.TextColor=Color.RGB
 
End Sub
Sub BtnSave_Click
	Font=FontType.SelectedItem
	Size=FontSize.Value
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	list1.Add(Font)
	list1.Add(Size)
	
	
	File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1)
	ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False)
	StartActivity(Menu1)
	Activity.Finish
End Sub


دوست عزیز سورس برنامه اینه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کتابخانه Dialog رو تیک زدید ؟

در ضمن از اون طرف خط Dim Color As ColorPickerDialog رو فعال کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...