رفتن به مطلب
 • 0

مشکل ذخیره نشدن تنظیمات


siroos12

سوال

سلام علیکم.

دوستان من از تنظیمات خود اندروید استفاده کردم.

فقط ی مشکلی هست،اونم اینه که باید از برنامه خارج بشی و داخل بشی تا تغیرات تنظیمات اعمال بشه.

مشکل کجاست؟

اینم کد.

Sub Process_Globals
	Dim m As MediaPlayer

End Sub

Sub Globals
	Dim h As Boolean
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim c As Cursor
	Dim s As SQL
	Dim x As Int=1%y
		Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
    Dim set As AHPreferenceManager
	
Private Button1 As Button
		Dim s1 As SlidingMenu

	Private Button2 As Button
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label2 As Label
End Sub

Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
Dim jo As JavaObject=Label1
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("b")
	aa.createMenu(s1)
	If File.Exists(File.DirInternal,"123.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"123.db",File.DirInternal,"123.db")
End If
s.Initialize(File.DirInternal,"123.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A1")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i

Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
'------------------------------------------------------------
sFontSize = set.GetString("fontSize")
sFontColor = set.GetString("fontColor")
sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
'------------------------------------------------------------
Label1.Text=c.GetString("see")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
'--------------------------------------------------
Try
			Label1.TextSize = sFontSize
		Catch
		End Try
		If sFontColor = "Red" Then
			Label1.TextColor = Colors.Red
		Else If sFontColor = "Green" Then
			Label1.TextColor= Colors.Green
		Else If sFontColor = "Blue" Then
			Label1.TextColor = Colors.Blue
		Else If sFontColor = "Yellow" Then
			Label1.TextColor = Colors.Yellow
		End If
		
Try
			Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
		Catch
		End Try
'--------------------------------------------------
ScrollView1.Panel.Height=x
Label1.Tag=c.GetInt("id")'''''''''''''''''''''''''''

Next

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End SubSub Button2_Click
	If s1.Visible=True Then
	s1.HideMenus
	Else
	s1.ShowMenu
	End If
	
End Sub

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
		If s1.Visible = False Then
			s1.ShowMenu
		Else
			s1.HideMenus
		End If
		Return True
	End If
End Sub

Sub panelMenu_ItemClick (Position As Int,Value As Object)
	Select Value
	Case "about"
			Dim c1 As CustomDialog
			Dim p1 As Panel
			p1.Initialize("")
			c1.AddView(p1,0,0,490,250)
			p1.LoadLayout("5")
			c1.Show("درباره ما","خب","","",Null)
		
		Case "setting"
			setting 
			
		Case "exit"
			If Msgbox2("آیا	می خواهید از برنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
				Activity.Finish
				ExitApplication
							  ToastMessageShow("التماس دعا",True)

			End If
	End Select
End Sub

Sub setting
	'StartActivity("ss")
	
	Dim a1 As AHPreferenceScreen
	a1.Initialize("تنظیمات","تنظیمات مربوط به نمایش")
	a1.AddList("fontSize","اندازه قلم","حالت پیشفرض سایز قلم 18","18","",Array As String("20","21","22","28","36","40","52"))
	a1.AddList("fontColor","رنگ قلم","رنگ پیشفرض قلم سیاه است","black","",Array As String("Red","Green","Blue","Yellow"))
	a1.AddList("fontFamily","نوع قلم","","byekan.ttf","",Array As String("IranNastaliq.ttf","lcn.otf"))
	StartActivity(a1.CreateIntent)
	
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

درود

حقیقتا کدهاتون رو نگاه نکردم

فقط 99% شک مشکل اینه :

کدهایی رو که توی Activity Create ابتدای برنامه قرار دادید و داده های تنظیمات رو میخونن

دوباره بعد از ذخیره تنظیمات قرار بدید تا مقادیر بروزرسانی بشن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

توی رویداد Button Click ذخیره تنظیمات بنویسید دیگه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو ذخیره تنظیمات چی بنویسم؟

همون کدی که برای فراخوانی اطلاعات ذخیره شده مربوط به تنظیمات قرار دادید  :S  :S

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یعنی اینا دیگه؟

Try
			Label1.TextSize = sFontSize
		Catch
		End Try
		If sFontColor = "Red" Then
			Label1.TextColor = Colors.Red
		Else If sFontColor = "Green" Then
			Label1.TextColor= Colors.Green
		Else If sFontColor = "Blue" Then
			Label1.TextColor = Colors.Blue
		Else If sFontColor = "Yellow" Then
			Label1.TextColor = Colors.Yellow
		End If
		
Try
			Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
		Catch
		End Try
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من برا تنظیمات لایوت معرفی نکردم با کتابخونه تنظیماتمو نوشتم.یعنی این refresh نمیشه کرد؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...