رفتن به مطلب
 • 0

مشکل باتون


naser sahami

سوال

سلام دوستان و باتونم را مثل سورس زیر میخوام بیاد ولی موقعی که به باتون فهرست کلیک میکنم زود به اکتیویتی بعدی میره پیش نمایشا انجام نمیده چکار کنم

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	Private fehrest As Button
	Private nazar As Button
	Private khoroj As Button
	Dim a6, a7, a8, a9 As Animation 
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Dim a1, a2, a3 As Animation
	Activity.LoadLayout("main")
	a1.InitializeScaleCenter("", 1, 1, 0, 0, fehrest)
	fehrest.Tag = a1
	a2.InitializeScaleCenter("", 1, 1, 0, 0, nazar)
	nazar.Tag = a2
	a3.InitializeScaleCenter("", 1, 1, 0, 0, khoroj)
	khoroj.Tag = a3
	Dim animations() As Animation
	animations = Array As Animation(a1, a2, a3 )
	For i = 0 To animations.Length - 1
		animations(i).Duration = 1000
		animations(i).RepeatCount = 1
		animations(i).RepeatMode = animations(i).REPEAT_REVERSE
	Next
	
	

End Sub
Sub Animation_AnimationEnd       
	If Sender = a6 Then
		a7.Start(fehrest)
	Else If Sender = a7 Then
		a8.Start(nazar)
	Else If Sender = a8 Then
		a9.Start(khoroj)
	End If
End Sub

Sub fehrest_Click
	Dim b As Button
	b = Sender
'	Safety check. Not really required in this case.
	If Not(b.Tag Is Animation) Then Return
	Dim a As Animation
	a = b.Tag
	a.Start(b)
	StartActivity(galery)
	
End Sub
Sub nazar_Click
	Dim b As Button
	b = Sender
	'Safety check. Not really required in this case.
	If Not(b.Tag Is Animation) Then Return
	Dim a As Animation
	a = b.Tag
	a.Start(b)
End Sub
Sub khoroj_Click
	Dim b As Button
	b = Sender
	'Safety check. Not really required in this case.
	If Not(b.Tag Is Animation) Then Return
	Dim a As Animation
	a = b.Tag
	a.Start(b)
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...