رفتن به مطلب
  • 0

خواندن صوت لیبل های دیگر پس از خواندن صوت لیبل مورد نظر


siroos12

سوال

سلام علیکم ببخشید من همین سوالو داخل تایپک قبلی زدم اما کسی جواب نداد.

دوستان من برا هر لیبلم ی صوت گذاشتم و هر کدوم از صوت ها رو میخونه.

تا اینجا مشکلی نیست.

مشکل اینجاست که من بخوام مثلا رو بیبل 1 لانگ کلیک کردم وقتی که صوت لیبل تموم شد.دیگه

صوت لیبل های دیگمو نمیخوونه.

در ضمن من برا دکمه پخش و صوتمم میخوام اگه روش کلیلک شد.بیاد تموم صوت لییل هامو بخونه.

دوستان اگه بلد هستید راهنماییم کنید. :fekr:

اینم کد در صورت نیاز:

Sub Process_Globals
	Dim m As MediaPlayer

End Sub

Sub Globals
	Dim h As Boolean
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim c As Cursor
	Dim s As SQL
	Dim x As Int=1%y	
'Dim jo As JavaObject=Label1
'Dim add As Float=1
'Dim mult As Float=2	
'jo.RunMethod("",Array(add,mult))	
	
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim a1 As AHPreferenceScreen
    Dim set As AHPreferenceManager
	Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
	Dim s1 As SlidingMenu

	End Sub
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
Dim jo As JavaObject=Label1
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)	
ss.createMenu(s1)
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma")

	Activity.LoadLayout("b")
	Label1.Text="زیارت عاشورا"
	Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	Label1.Top=-10
	
'If File.Exists(File.DirInternal,"Z.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Z.db",File.DirInternal,"Z.db")
'End If
s.Initialize(File.DirInternal,"Z.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A12")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
sFontSize = set.GetString("fontSize")
sFontColor = set.GetString("fontColor")
sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a") 
Label1.Text=c.GetString("see")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Label.Tag=c.getstring("saa")
Try
			Label1.TextSize = sFontSize
		Catch
		End Try
		If sFontColor = "Red" Then
			Label1.TextColor = Colors.Red
		Else If sFontColor = "Green" Then
			Label1.TextColor= Colors.Green
		Else If sFontColor = "Blue" Then
			Label1.TextColor = Colors.Blue
		Else If sFontColor = "Yellow" Then
			Label1.TextColor = Colors.Yellow
		End If
		
Try
			Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
		Catch
		End Try
Next

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Button1_Click
	If (m.IsPlaying)Then
	m.Pause
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Next.jpg"))
	Else
	m.Play
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
	End If
	
End Sub
Sub Label1_Click
	Dim y As Label
	y=Sender
	Select h
		Case True
			y.Color=Colors.RGB(144,238,144)
			h=False
		Case False
			y.Color=Colors.RGB(135, 206, 235)
			h=True
	End Select
	
End Sub
Sub Button2_Click
	If s1.Visible=True Then
	s1.HideMenus
	Else
	s1.ShowMenu
	End If
End Sub

Sub panelMenu_ItemClick (Position As Int,Value As Object)
	Select Value
	Case "about"
	Dim c1 As CustomDialog
			Dim p1 As Panel
			p1.Initialize("")
			c1.AddView(p1,0,0,520,250)
			p1.LoadLayout("c")
			c1.Show("درباره من","تایید","","",Null)
		
		Case "setting"
			setting 
			
		Case "exit"
			If Msgbox2("آیا	می خواهید از برنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
				Activity.Finish
				ExitApplication
							    ToastMessageShow("التماس دعا",True)

			End If
	End Select
End Sub
Sub setting

	a1.Initialize("تنظیمات","تنظیمات مربوط به نمایش")
	a1.AddList("fontSize","اندازه قلم","حالت پیشفرض سایز قلم 18","18","",Array As String("20","21","22","28","36","40","52"))
	a1.AddList("fontColor","رنگ قلم","رنگ پیشفرض قلم سیاه است","black","",Array As String("Red","Green","Blue","Yellow"))
	a1.AddList("fontFamily","نوع قلم","","byekan.ttf","",Array As String("IranNastaliq.ttf","lcn.otf"))
	StartActivity(a1.CreateIntent)
	
	
	


End Sub

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
		If s1.Visible = False Then
			s1.ShowMenu
		Else
			s1.HideMenus
		End If
		Return True
	End If
End Sub
Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	m.Load(File.DirAssets,(v.Tag & ".amr"))''''''''''''''''
	m.Play
	
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

12 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

پخش خودکار آهنگ

در ضمن عنوانو اصلا جالب نیست 

مدیران رسیدگی کنن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پخش خودکار آهنگ

در ضمن عنوانو اصلا جالب نیست

مدیران رسیدگی کنن

بابا این که آهنگا رو میدازه تو لیست بعد میخوندشون،من آهنگام تو دیتابیس هستند.

الان فکر کنم یه هفته شده که درگیرشم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چرا هیچ کس جواب منو نمیده،سه روز شده که درگیر این هستم،اگه کسی میدونه راهنماییم کنه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

با توجه به عنوان تاپیک شما بیا یه متغیر از نوع Int بساز

بعد برابر با 0 کن

بعد بش دستور بده که اگه این تمام شد بشه 1

بعد که شد یک یکی دیگه لیبیل همین جور ...

 

نمونه کدها

	shayan = 0
	shayan = 1
	If shayan = 1 Then
		Msgbox("bia in karo kon" , "")
		shayan = 2
	End If
	
	If shayan = 2 Then
				Msgbox("bia in karo kon" , "")
				shayan = 3
	End If
	...

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 دوست عزیز لطف کنید :

1- تنها قسمت کد مورد نظر را برای بررسی قرار دهید نه کل کد را!

2- کمی واضح تر توضیح دهید! دقیقا می خواهید چه کاری انجام دهید و الان با چه مشکلی مواجه هستید؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من میخوام صوت لیبلم تموم شد،بلافاصله صوت لیبل بعدیم  پخش بشه.

و مشکلم الان اینه که فقط روی لیبلی که لانگ کلیک کردم صوتش پخش میشه و دیگه صوت لیبل های دیگه رو پخش نمیکنه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من میخوام صوت لیبلم تموم شد،بلافاصله صوت لیبل بعدیم  پخش بشه.

و مشکلم الان اینه که فقط روی لیبلی که لانگ کلیک کردم صوتش پخش میشه و دیگه صوت لیبل های دیگه رو پخش نمیکنه.

 

شما اون روشی که بتون گفتم رو تست کردید ؟

بعد من زیاد با این کاری که میگید کار نکردم

اما

میتونید براش یه ساب بسازید

که اگه این تمام شد ...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

با توجه به عنوان تاپیک شما بیا یه متغیر از نوع Int بساز

بعد برابر با 0 کن

بعد بش دستور بده که اگه این تمام شد بشه 1

بعد که شد یک یکی دیگه لیبیل همین جور ...

 

نمونه کدها

	shayan = 0
	shayan = 1
	If shayan = 1 Then
		Msgbox("bia in karo kon" , "")
		shayan = 2
	End If
	
	If shayan = 2 Then
				Msgbox("bia in karo kon" , "")
				shayan = 3
	End If
	...

موفق باشید

میشه بگید دقیقا کجا این کد رو بزارم؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کدها برای مثال من جایگزین کردم

خودتون بر اساس کدنویسی جایگزین کنید

Sub Globals
	Dim shayan As Int
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("king")
	shayan = 1
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Lbel1_Click
		If shayan = 1 Then
		Msgbox("bia in karo kon" , "")
		shayan = 2
	End If
End Sub

Sub Label2_Click
		If shayan = 2 Then
				Msgbox("bia in karo kon" , "")
				shayan = 3
	End If
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

این کدها برای مثال من جایگزین کردم

خودتون بر اساس کدنویسی جایگزین کنید

Sub Globals
	Dim shayan As Int
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("king")
	shayan = 1
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Lbel1_Click
		If shayan = 1 Then
		Msgbox("bia in karo kon" , "")
		shayan = 2
	End If
End Sub

Sub Label2_Click
		If shayan = 2 Then
				Msgbox("bia in karo kon" , "")
				shayan = 3
	End If
End Sub

آقا من لیبلم در حلقه فور هست. :roomNemishe:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...