رفتن به مطلب
  • 0

تنظیم اندازه ها در مولتی پنل


ali.79

سوال

سلام

من چطوری میتونم ارتفاع لبل و پنل را در مولتی پنل طوری تنظیم کنم که با ارتفاع متن درون انها برابر باشه؟ 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در این رابطه تاپیک های زیادی زده شده.

جستجو کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید ولی وقتی تاپیک میزنم یعنی جستجو کردم ولی هیچکدوم از تاپیک ها به دردم نخورده 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


از این روش استفاده کن البته من دو تا پنل داشتم که داخل هر پنل هم یک لیبل و دو دکمه وجود داشت و می ابیاس ارتفاع هر دو پنل متناسب بامتن ورودی در لیبل به صورت خودکار تنظیم می شد اگه سوالی داشتی در خدمتیم

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("frmDoaListDescription")

Dim database1 As Database

database1.Initialize

Dim list1 As List

list1.Initialize

list1=database1.loadDoaListDes(id)

' myfont1 = Typeface.LoadFromAssets("B Traffic_0.ttf")

myfont1 = Typeface.LoadFromAssets("PDMS_Saleem_QuranFont-signed.ttf")

' myfont1 = Typeface.LoadFromAssets("Koodak Mazar_0.TTF")

'

myfont2 = Typeface.LoadFromAssets("B Yekan.ttf")

' lblDoaName.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Esfehan Bold_0.ttf")

lblDoaName.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Farnaz.ttf")

lblDoaName.TextSize=22

For i=0 To list1.Size-1

ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent

Dim p1 As Panel

p1.Initialize("p")

ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100%y)

p1.LoadLayout("frmDoaTemplate")

lblDoaNumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Yekan.ttf")

lblDoaNumber.TextSize=18

lblDesDoaNumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Yekan.ttf")

lblDesDoaNumber.TextSize=18

lblDoaName.Text=strDesDoaList

Dim k As DoaListDes

k.Initialize

k=list1.Get(i)

text1=k.Arabic_Doa

text2=k.Persian_Doa

lblDoaNumber.Text=k.idDoa_Des

ht=art(text1,lblContent,myfont1,35)

ht2=art2(text2,lblFarsi,myfont2,20)

pnlArabic.Height=ht+50dip

pnlFarsi.Top=ht+70dip

pnlFarsi.Height=ht2+60dip

PanelHeight=PanelHeight+pnlArabic.Height+5%y+pnlFarsi.Height

p1.Height=pnlArabic.Height+5%y+pnlFarsi.Height

ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight

Next

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float

Dim before,after As Float

Dim Obj1 As Reflector

leb.text=txt

leb.TextSize=size

leb.Gravity=Gravity.CENTER

leb.Left=leb.Left

leb.Typeface=font

ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)

Obj1.Target = leb

before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")

Obj1.Target = leb

Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.4, "java.lang.float")

Obj1.Target = leb

after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")

ht = ((after * ht)/before)

leb.Height = ht

Return ht

End Sub

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sub art2(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float

Dim before,after As Float

Dim Obj1 As Reflector

leb.text=txt

leb.TextSize=size

leb.Gravity=Gravity.CENTER

leb.Left=leb.Left

leb.Typeface=font

ht2 = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)

Obj1.Target = leb

before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")

Obj1.Target = leb

Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.6, "java.lang.float")

Obj1.Target = leb

after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")

ht2 = ((after * ht2)/before)

leb.Height = ht2

Return ht2

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...