رفتن به مطلب
  • 0

تبدیل رشته به عدد


siroos12

سوال

سلام،

دوستان دو تا متغیر دارم یکی string و یکی دیگه intحالا چطور int رو برابر string قرار بدم؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

به این شکل تست کنید :

Dim str As String
	str = StrNextFile.Replace("z","")
	str = str.Replace("(","")
	str = str.Replace(")","")
	Dim i As Int 
	If IsNumber(str) Then
	 i = str
	 i = i+1
	End If
آقا من تست کردماما نتیجه نداد
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سورستو پیوست کن ببینم میشه درست کرد یا نه 

هم من بهتر بتونم بهت کمک کنم هم دوستان دیگه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

آخه نمیدونم چرا کار نمیکنه،

Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	mm.Initialize2("mm")
	mm.Load(File.DirAssets,(v.Tag& ".amr"))''''''''''''''''اینج هم برا لیبل
mm.Play
If mm.IsPlaying Then
m.Pause
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Else
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Star-Full-icon.png"))
End If
StrNextFile = v.Tag
End Sub

Sub mm_Complete
	Dim str As String
	str = StrNextFile.Replace("z","")
	str = str.Replace("(","")
	str = str.Replace(")","")
	Dim i As Int 
	i = str''''''''''''''''اینجا
	i = i+1
	If i = 59 Then
		Msgbox2("دعا ها تمام شد.","خدا رو شکر","تایید","","",Null)
	Else
	If File.Exists(File.DirAssets,"z("&i&").amr") = False Then
		i = i + 1
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
	Else
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
	End If
	End If
End Sub

سلام

این قطعه کد رو من براتون نوشته بودم فک کنم؟؟

مشکلی نداشت!

تست کردم و کاملا درست عمل کرد و مشکلی نداشت؟!

تغییری دادید تو کد؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله لازم نیست مثل‌ جاوا از to.String() یا integer.toString() استفاده کنید

خود بیسیک محاسبه و تبدیل میکنه String و int رو

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آخه نمیدونم چرا کار نمیکنه،

Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	mm.Initialize2("mm")
	mm.Load(File.DirAssets,(v.Tag& ".amr"))''''''''''''''''اینج هم برا لیبل
mm.Play
If mm.IsPlaying Then
m.Pause
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Else
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Star-Full-icon.png"))
End If
StrNextFile = v.Tag
End Sub

Sub mm_Complete
	Dim str As String
	str = StrNextFile.Replace("z","")
	str = str.Replace("(","")
	str = str.Replace(")","")
	Dim i As Int 
	i = str''''''''''''''''اینجا
	i = i+1
	If i = 59 Then
		Msgbox2("دعا ها تمام شد.","خدا رو شکر","تایید","","",Null)
	Else
	If File.Exists(File.DirAssets,"z("&i&").amr") = False Then
		i = i + 1
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
	Else
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
	End If
	End If
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Dim i As Int i = str''''''''''''''''اینجا i = i+1

سلام. چه خطایی میده بهتون؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

و خطایی نمیده،یعنی خطای نحوی نیست،خطای منطقی هست،بهش گفتم لانگ کلیک شد،بیاد آهنگای لیبلامو بخونه،اما مثلا من روی لیبل اولی کلیک کردم،میاد آهنگ لیبلمو میخونه و باز آهنگ لیبلم تکرار میشه.

من میخوام مثلا لیبل 5رو لانگ کلیک زدم،بیاد آهنگ لیبل پنجم و بقیه لیبلامو بخونه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما مقدار String رو میتونید به صورت مستقیم برابر Int قرار بدید

اما مقدار Int رو نمیتونید برابر یک String قرار بدید(اگه توش حروف باشه و فقط عدد نباشه)

شما قبل از اینکه بیایی i = str قرار بدی بیا یک log از str بگیر ببین مقدارش چیه ؟؟؟ احتمال زیاد هنوز به صورت رشته هست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

به این شکل تست کنید :

	Dim str As String
	str = StrNextFile.Replace("z","")
	str = str.Replace("(","")
	str = str.Replace(")","")
	Dim i As Int 
	If IsNumber(str) Then
	 i = str
	 i = i+1
	End If
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

علیک سلام برادر من،ی مشکل کوچک داشت اونم فقط آنگ بعدی لیبلمو میخوند و هونو تکرار میکرد،در کد هم تغیری ندادم فکر کنم.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...