رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در خواندن عکس از DirRootExternal


mohammade79

سوال

سلام دوستان من میخوام روی یه امیج ویو غکس بگیرم و بندازم ولی با دوربین دیفالت گوشی که عکس میگیرم و میخوام لودش کنم یک عکس قبل از عکسی رو که گرفتم نشون میده خوشحال میشم اگه کمک کنید 

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: Gallery crop
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	
End Sub

Sub Globals
	Private ImageView1 As ImageView
	Dim onoff As Boolean
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("main")
	
End Sub

Sub Activity_Resume
	If onoff Then
		onoff = False
		ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirRootExternal, "temp.jpg")
	End If
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub ButtonGallery_Click
	Galeria(File.DirRootExternal, "temp.jpg")
End Sub

Sub ButtonCamera_Click
	Camera(File.DirRootExternal, "temp.jpg")
End Sub

Sub Galeria(Directory As String, PictureName As String)
	Dim i As Intent
	onoff = True
	i.Initialize(i.ACTION_PICK, "")
	i.SetType("image/*")
  i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg")
	i.PutExtra("crop", "true") 'crop ON
	
	i.PutExtra("aspectX", 1) 'crop aspects
	i.PutExtra("aspectY", 1) 'crop aspects
	'برای این که مربعی نباشه مقدار aspectX و aspectY رو صفر بزار
	
	i.PutExtra("outputX", 200) 'crop size
	i.PutExtra("outputY", 200) 'crop size
	StartActivity(i)
End Sub
'pejman nikravan
'answercenter.ir
Sub Camera(Directory As String, PictureName As String)
	Dim i As Intent
	onoff = True
	i.Initialize("android.media.action.IMAGE_CAPTURE", "")
	i.PutExtra("crop", "true") 'crop ON
	i.PutExtra("aspectX", 0) 'crop aspects
	i.PutExtra("aspectY", 0) 'crop aspects
	i.PutExtra("outputX", 200) 'crop size
	i.PutExtra("outputY", 200) 'crop size
	i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg")
	StartActivity(i)   
End Sub

Sub ParseUri(FileName As String) As Object
	Dim r As Reflector
	Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(FileName), Array As String("java.lang.String"))
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

البته اینم بگم که یه مشکلی هم هست اونم اینه که وقتی عکس رو میگیره روی اکسرنال ذخیره میکنه چجوری باید یکی بیارمش جلو؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...