رفتن به مطلب
 • 0

ارور java.lang.NullPointerException در اکتیویتی پرداخت


mr-edris

سوال

اقا توی اکتیویتی زیر این ارور بهم میده

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
Dim myketgo As BillingManager3
		Dim SKU_PREMIUM As String = "premium"
		Private key As String = "MIGeMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GMADCBiAKBgKK2sUaNUFkqm97XpDEv/q5h9IiutAyMnqoNkXKkABrM5vY8GUQd/qmYJCtdgJcd/bBK3W6Ffgz/QTYKD/apPDJJ8nocELlc+b+Jf//+C1R/ahP3HXyuZBumf/Wg9J4ggpRrGNrwI8W9mAlXw+sKEOvZVdwjUDZ4A5Pc4jp+qcS1AgMBAAE="
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
myketgo.Initialize("myket",key)
myketgo.DebugLogging = True
StartBuyPremium
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub StartBuyPremium() 
		myketgo.RequestPayment(SKU_PREMIUM, "inapp", "Developer Payload")
End Sub 
Sub myket_PurchaseCompleted(Success As Boolean, Product As Purchase)
		If Success Then
   ToastMessageShow("تشکر از خرید شما",False)
	File.WriteString(File.DirInternal,"payok.txt",".")
	StartActivity(mnu) 
  Activity.RemoveAllViews
  Activity.Finish
	Else
	ToastMessageShow("خطا در پرداخت",False)
	StartActivity(mnu) 
  Activity.RemoveAllViews
  Activity.Finish
		End If
End Sub


از خط

myketgo.Initialize("myket",key)

اشکال میگیره

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام دوست عزیز این ارور بیشتر زمانی پیش میاد که شما به اینترنت متصل نیستی یا برنامه بازار یا مایکت یا برنامه ای ک میخوای پرداخت انجام بدی نصب نیست

ی بررسی کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...