اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

- برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


Negan

مدیر بخش
 • تعداد ارسال ها

  756
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

4 دنبال کننده

درباره Negan

 • درجه
  Senior Member

مشخصات پروفایل

 • محل زندگی خرم آباد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

6,485 بازدید کننده نمایه
 1. به عقب باز نمیگردیم :| پیش به سوی جلو :|

  1. abolfazl720

   abolfazl720

   B4A version: 6.80
   Parsing code.    (0.04s)
   Compiling code.    (0.09s)
       
   ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
   Compiling layouts code.    (0.04s)
   Organizing libraries.    (0.00s)
   Generating R file.    Error
       (skipping file '.readme' due to ANDROID_AAPT_IGNORE pattern '.*')
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "title" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:29: error: Attribute "height" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:31: error: Attribute "isLightTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:43: error: Attribute "windowActionBar" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:46: error: Attribute "windowNoTitle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:51: error: Attribute "windowActionBarOverlay" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:55: error: Attribute "windowActionModeOverlay" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:60: error: Attribute "windowFixedWidthMajor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:64: error: Attribute "windowFixedHeightMinor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:69: error: Attribute "windowFixedWidthMinor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:73: error: Attribute "windowFixedHeightMajor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:79: error: Attribute "windowMinWidthMajor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:84: error: Attribute "windowMinWidthMinor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:94: error: Attribute "actionBarTabStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:95: error: Attribute "actionBarTabBarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:96: error: Attribute "actionBarTabTextStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:97: error: Attribute "actionOverflowButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:98: error: Attribute "actionOverflowMenuStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:101: error: Attribute "actionBarPopupTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:103: error: Attribute "actionBarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:108: error: Attribute "actionBarSplitStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:112: error: Attribute "actionBarTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:120: error: Attribute "actionBarWidgetTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "actionBarSize" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:127: error: Attribute "actionBarDivider" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:129: error: Attribute "actionBarItemBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:132: error: Attribute "actionMenuTextAppearance" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:135: error: Attribute "actionMenuTextColor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:142: error: Attribute "actionModeStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:143: error: Attribute "actionModeCloseButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:145: error: Attribute "actionModeBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:147: error: Attribute "actionModeSplitBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:149: error: Attribute "actionModeCloseDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:151: error: Attribute "actionModeCutDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:153: error: Attribute "actionModeCopyDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:155: error: Attribute "actionModePasteDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:157: error: Attribute "actionModeSelectAllDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:159: error: Attribute "actionModeShareDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:161: error: Attribute "actionModeFindDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:163: error: Attribute "actionModeWebSearchDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:166: error: Attribute "actionModePopupWindowStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:174: error: Attribute "textAppearanceLargePopupMenu" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:176: error: Attribute "textAppearanceSmallPopupMenu" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:185: error: Attribute "dialogTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:187: error: Attribute "dialogPreferredPadding" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:189: error: Attribute "listDividerAlertDialog" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:197: error: Attribute "actionDropDownStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:199: error: Attribute "dropdownListPreferredItemHeight" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:201: error: Attribute "spinnerDropDownItemStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:203: error: Attribute "homeAsUpIndicator" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:206: error: Attribute "actionButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:209: error: Attribute "buttonBarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:211: error: Attribute "buttonBarButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:215: error: Attribute "selectableItemBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:217: error: Attribute "selectableItemBackgroundBorderless" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:219: error: Attribute "borderlessButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:221: error: Attribute "dividerVertical" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:223: error: Attribute "dividerHorizontal" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:225: error: Attribute "activityChooserViewStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:228: error: Attribute "toolbarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:230: error: Attribute "toolbarNavigationButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:233: error: Attribute "popupMenuStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:235: error: Attribute "popupWindowStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:238: error: Attribute "editTextColor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:240: error: Attribute "editTextBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:243: error: Attribute "imageButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:250: error: Attribute "textAppearanceSearchResultTitle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:252: error: Attribute "textAppearanceSearchResultSubtitle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:254: error: Attribute "textColorSearchUrl" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:256: error: Attribute "searchViewStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:264: error: Attribute "listPreferredItemHeight" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:266: error: Attribute "listPreferredItemHeightSmall" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:268: error: Attribute "listPreferredItemHeightLarge" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:271: error: Attribute "listPreferredItemPaddingLeft" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:273: error: Attribute "listPreferredItemPaddingRight" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:276: error: Attribute "dropDownListViewStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:277: error: Attribute "listPopupWindowStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:280: error: Attribute "textAppearanceListItem" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:282: error: Attribute "textAppearanceListItemSmall" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:291: error: Attribute "panelBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:293: error: Attribute "panelMenuListWidth" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:295: error: Attribute "panelMenuListTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:297: error: Attribute "listChoiceBackgroundIndicator" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:306: error: Attribute "colorPrimary" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:310: error: Attribute "colorPrimaryDark" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:314: error: Attribute "colorAccent" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:317: error: Attribute "colorControlNormal" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:320: error: Attribute "colorControlActivated" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:323: error: Attribute "colorControlHighlight" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:326: error: Attribute "colorButtonNormal" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:329: error: Attribute "colorSwitchThumbNormal" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:332: error: Attribute "controlBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:338: error: Attribute "alertDialogStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:339: error: Attribute "alertDialogButtonGroupStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:340: error: Attribute "alertDialogCenterButtons" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:342: error: Attribute "alertDialogTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:345: error: Attribute "textColorAlertDialogListItem" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:348: error: Attribute "buttonBarPositiveButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:351: error: Attribute "buttonBarNegativeButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:354: error: Attribute "buttonBarNeutralButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:362: error: Attribute "autoCompleteTextViewStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:364: error: Attribute "buttonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:366: error: Attribute "buttonStyleSmall" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:368: error: Attribute "checkboxStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:370: error: Attribute "checkedTextViewStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:372: error: Attribute "editTextStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:374: error: Attribute "radioButtonStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:376: error: Attribute "ratingBarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:378: error: Attribute "ratingBarStyleIndicator" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:380: error: Attribute "ratingBarStyleSmall" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:382: error: Attribute "seekBarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:384: error: Attribute "spinnerStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:386: error: Attribute "switchStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:402: error: Attribute "navigationMode" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:411: error: Attribute "displayOptions" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:423: error: Attribute "subtitle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:425: error: Attribute "titleTextStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:427: error: Attribute "subtitleTextStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:429: error: Attribute "icon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:431: error: Attribute "logo" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:433: error: Attribute "divider" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:435: error: Attribute "background" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:437: error: Attribute "backgroundStacked" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:439: error: Attribute "backgroundSplit" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:441: error: Attribute "customNavigationLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:445: error: Attribute "homeLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:447: error: Attribute "progressBarStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:449: error: Attribute "indeterminateProgressStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:451: error: Attribute "progressBarPadding" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:456: error: Attribute "itemPadding" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:458: error: Attribute "hideOnContentScroll" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:461: error: Attribute "contentInsetStart" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:464: error: Attribute "contentInsetEnd" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:467: error: Attribute "contentInsetLeft" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:470: error: Attribute "contentInsetRight" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:472: error: Attribute "elevation" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:475: error: Attribute "popupTheme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:499: error: Attribute "closeItemLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:504: error: Attribute "paddingStart" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:506: error: Attribute "paddingEnd" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:515: error: Attribute "theme" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:525: error: Attribute "backgroundTint" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:528: error: Attribute "backgroundTintMode" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:562: error: Attribute "preserveIconSpacing" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:644: error: Attribute "showAsAction" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:669: error: Attribute "actionLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:674: error: Attribute "actionViewClass" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:680: error: Attribute "actionProviderClass" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:699: error: Attribute "layout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:702: error: Attribute "iconifiedByDefault" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:706: error: Attribute "queryHint" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:709: error: Attribute "defaultQueryHint" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:715: error: Attribute "closeIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:717: error: Attribute "goIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:719: error: Attribute "searchIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:721: error: Attribute "searchHintIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:723: error: Attribute "voiceIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:725: error: Attribute "commitIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:727: error: Attribute "suggestionRowLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:729: error: Attribute "queryBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:731: error: Attribute "submitBackground" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:738: error: Attribute "initialActivityCount" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:745: error: Attribute "expandActivityOverflowButtonDrawable" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:750: error: Attribute "textAllCaps" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:777: error: Attribute "measureWithLargestChild" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:781: error: Attribute "showDividers" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:788: error: Attribute "dividerPadding" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:799: error: Attribute "titleTextAppearance" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:800: error: Attribute "subtitleTextAppearance" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:804: error: Attribute "titleMargins" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:805: error: Attribute "titleMarginStart" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:806: error: Attribute "titleMarginEnd" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:807: error: Attribute "titleMarginTop" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:808: error: Attribute "titleMarginBottom" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:813: error: Attribute "maxButtonHeight" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:815: error: Attribute "collapseIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:817: error: Attribute "collapseContentDescription" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:823: error: Attribute "navigationIcon" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:826: error: Attribute "navigationContentDescription" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:836: error: Attribute "logoDescription" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:838: error: Attribute "titleTextColor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:840: error: Attribute "subtitleTextColor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:845: error: Attribute "state_above_anchor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:857: error: Attribute "overlapAnchor" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:863: error: Attribute "color" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:865: error: Attribute "spinBars" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:867: error: Attribute "drawableSize" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:869: error: Attribute "gapBetweenBars" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:871: error: Attribute "arrowHeadLength" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:873: error: Attribute "arrowShaftLength" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:875: error: Attribute "barLength" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:877: error: Attribute "thickness" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:880: error: Attribute "drawerArrowStyle" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:895: error: Attribute "buttonTint" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:898: error: Attribute "buttonTintMode" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:920: error: Attribute "track" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:926: error: Attribute "thumbTextPadding" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:928: error: Attribute "switchTextAppearance" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:930: error: Attribute "switchMinWidth" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:932: error: Attribute "switchPadding" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:934: error: Attribute "splitTrack" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:936: error: Attribute "showText" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:954: error: Attribute "buttonPanelSideLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:955: error: Attribute "listLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:956: error: Attribute "multiChoiceItemLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:957: error: Attribute "singleChoiceItemLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:958: error: Attribute "listItemLayout" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:965: error: Attribute "allowStacking" has already been defined
   c:\b4a\b4a-answercenter\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:971: error: Attribute "srcCompat" has already been defined

    

    

   سلام

   خسته نباشین

   ارور سورس فیتنس یار

    

   مشکل چی هست ؟

   و چگونه میشه حلش کرذد؟

  2. صادق رمضانی

   صادق رمضانی

   سلام ، دوست عزیز تاپیک برا همینه ها

 2. سئو و مارکتینگ مبحثی نیست که بشه توی چند جمله یا مقاله گنجوندش بهتره با متخصصای این مبحث مطرح کنید
 3. حدس میزنم مشکل از دسترسی های برنامتون هست سعی کنین به صورت ران تایم دسترسی هارو بگیرین مطمئن هستم به همین خاطر هستش که چنین گیری میده به برنامتون قبلا به این مورد بر خوردم
 4. وقتى ارزشها عوض شوند، 
  عوضى ها با ارزش مى شوند!
  در دنیایى که مردها نان را از نامرد گدایى مى کنند، نان روسپى ها حلال تر است. چرا که آنان خود فروشند نه مملکت فروش ...!

  1. نمایش نظر قبلی  بیشتر 3
  2. Negan

   Negan

   @Gray Mind آخ کمرم :| پسر داغونم کرد حرفت :| :girl_flag_of_truce::oops:

  3. mehrabmmp

   mehrabmmp

   ممد عصبانی میشود :DD:

  4. صادق رمضانی

   صادق رمضانی

   mmd dar halat asabani :gamer1::gamer1:

   hhhhh

 5. ظاهرا تم متریال رو توی برنامتون تعریف کردین اما ریسورس هاش نیست یا اضافه نکردید این کد رو به منیفستتون اضافه کنید CreateResource(values, theme.xml, <resources> <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light"> <item name="colorPrimary">#FF43A047</item> <item name="colorPrimaryDark">#FF43A047</item> <item name="colorAccent">#FFD600</item> <item name="windowNoTitle">true</item> <item name="windowActionBar">false</item> </style> </resources> ) ریسورس های مورد نیاز تم برنامتونه ک خ=میتونید شخصی سازی بفرمایید !
 6. طوری نکنید طوری بشود که مردم فکرکنند طوری شده است

 7. نحوه نصب متفاوته بسته به نوع رام و مدل گوشیتون و خیلی چیزای دیگه بهتره توی فروم Xda عضو بشید و اونجا دنبال کاستوم رام باشین ک چندان پیشنهاد نمیشه به خاطر باگ ها و مشکلات و ناسازگاری های احتمالیش کند شدن تلفن همراتونم به خیلی چیزا بستگی داره و نمیشه یه چیز قطعی گفتش !
 8. مشکل توی api 17 هم داشتم بنده با این روش درکل مشخص نیست مشکل از چیه اندروید به خاطر اوپن سورس بودن و اینکه شرکت های فراوونی هستو و هرکدوم هم میانو کاستومایزش میکنن هیچوقت نمیشه یه اپ رو زد و مطمئن بود روی همه دیوایس ها کار میکنه
 9. نه اون کتابخونه مشکل داره ( جدا از کتابخونه کلا اون روش مشکل داره ) کاربرای برنامتون زیاد بشه میقهمید اونا به بازار میگن بازار هم میاد میگه مشکل رو فیکس کن من خودم چک کردم بعضیا توکن خرید داشتن ولی فعال نشده بود براشون حالا مشکلش چیه خدا میدونه
 10. خب مشخصه عزیزم دیگ این ساب ی متغیر بولین میده به اسم ایز کانکت ک یا مقدارش ترو هست یا فالس اینو بیرون اکتیویتی کریت بزارید و هروقت خواستین اتسالو چک کنین اسمشو بنویسید و مقدارش رو دریافت کنید مثلا if isconnect = true then //net vasle else //net vasl nist end if
 11. همه فک میکنن یه اکانت گوگل پلی بسازن یه دریجه رو به ی اتاق پر از دلار روشون وا شده نه اینطور نیست موفق شدن توی گوگل پلی تقریبا یک درصده نسبت به بازار شما میدونین برای دیده شدن بین اون همه اپ چقدر باید هزینه کنید ؟ باید فکر هزینه های میلیونی اونم باشید هرچند ک بازار هم نیاز به هزینه های زیادی داره برایه موفقیت و مهمتر از اون یه چیزی که واقعا ارزش ارائه دادن داشته باشه
 12. کسی که با این چهل تومن مشکل داره میتونه بره مارکتای دیگ فعالیت کنه چهل تومن ن بازارو غنی میکنه نه شمارو فقیر بلکه جا برای دیده شدن خودمون بیشتر میشه همین الانشم میگم بهتر میشه اوضاغ تا سال بعد ببینید چه برنامه هایی حذف بشن
 13. ایول این شد حرف حساب با این کار برنامه تبدیل ریال به تومان و بلعکس هم حذف میشه بازار الان اینقدری پر اپ های اشغال شده ک دیگ کسی به برنامه ایرانی اعتماد نمیکنه و بازار کار رو خراب میکنن ب نظرم باید ی چیزی بیشتر از 40 تومن میگرفت چهل تومن کافی نیست
 14. شما اگ بیسیکتونو وا میکردید و متد رو مینوشتین متوجه میشدین که دوچیز ازتون میخواد یکی اسم اکتیویتی ک ساب توشه و دومی هم اسم ساب که باید به صورت استرینگ بدید بهش
 15. سوالتون به عنوان ربطی نداره میتونید از متد CallSub استفاده بکنید