رفتن به مطلب
 • 0

ارسال محتویات مولتی پنل با sms


faxmodem

سوال

سلام اساتید من یک مولتی پنل دارم با تعداد زیادی پنل که توی هر پنل هم اومدم یک دکمه قرار دادم که اگه کاربر روش کلیک کنه بتونه محتوای این پنل را از طریق نرم افزرا های پیام رسان بتونه بفرسته ؟؟؟

 

از کتابخانه phone با استفاده از کدهای پیش فرض خودش به نتیجه ای نرسیدم از اساتید میشه لطف کنند راهنمایی کنند؟!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

اموزشو ببین هموطن

احتمالا مشکلش حل شه

http://answercenter.ir/topic/2807-استفاده-از-tag-و-sender-در-multi-panel/

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام دلاور

کتابخونه Aria Lib رو دانلود کن

با تگ و سندر متنت رو بگیر(اگه وارد نیستی، بگو برات توضیح بدیم)

به شکل زیر از کتابخونه airaLib بهره ببر

	Dim aria As AriaLib
	aria.ShareText(matnet,"share be vasile:")
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
share.SetType("text/plain")
share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",sBody)
share.PutExtra("android.intent.extra.SUBJECT", sSubject)
share.WrapAsIntentChooser(sInfo)
StartActivity(share)
End Sub
Sub imgshare_LongClick
	ShareString("اشتراک گذاری",cur.GetString("Matn"),cur.GetInt("id"))

درست شد فقط مگه کدم مشکلی داره از هر لحاظ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اشتب اومد شرمنده مدیران پاک کنند

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکل که نه

فقط فک کنم یکم اینجا بد افتاده

ساب پایین شروع شده  :|  :|

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کدوم ساب

یه مشکل من توی اسکرول ویوم مثلا اگه 10 تا پنل داشته باشم اگه روی دکمه ای که برای شیر کردن متن اون پنل هستش کلیک کنم میره محتویات پنل شماره 10 را کپی میکنه !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

مثلا اگه روی اولی کلیک کنم میره آخری را کپی میکنه؟!!!!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فقط این کد قسمت علاقه مندی هستش همین مشکل کلیک دارم رو اولی کلیک میکنی آخری حذف میشه از سندر اسافاده کردم ولی نمیدونم چرا ج نمیده ؟؟؟

Sub imgfav_Click
	Dim imgfav As ImageView
	imgfav = Sender
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
	cursor2.Position = imgfav.Tag - 1
	Dim check As Int
	check = cursor2.GetInt("Fav")
	If check = 1 Then
	sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
	imgfav.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"nofav.png")
	ToastMessageShow("از لیست برگزیده ها حذف شد",False)
	Panel1.RemoveView
	ScrollView1.Panel.AddView(Panel1,0,stop,100%x,100%y)
	End If
	cursor2.Close
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

توی سندر ای دی رو داری؟

اگه ای دی رو داری

مستقیم بذار جای این قسمت در کد زیر

cursor2.GetInt("id")
sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما بیا imgfav.Tag - 1 رو توی یک ToastMessage نشون بده یا Log کن ببین درست داره انتخاب میشه؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما بیا imgfav.Tag - 1 رو توی یک ToastMessage نشون بده یا Log کن ببین درست داره انتخاب میشه؟

اومدم این کار را انجام دادم دقیقا 2 برابر حساب میکنه

مثلا اگه توی لیست 6 تا داشته باشه اگه روی اولی کلیک کنم میاد 2 را پاک میکنه

اگه روی 2 کلیک کنم میره 4 را حذف میکنه .و همینطور ....

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اومدم این کار را انجام دادم دقیقا 2 برابر حساب میکنه

مثلا اگه توی لیست 6 تا داشته باشه اگه روی اولی کلیک کنم میاد 2 را پاک میکنه

اگه روی 2 کلیک کنم میره 4 را حذف میکنه .و همینطور ....

کدهای حلقتون رو هک قرار بدید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید استاد عزیز یعنی چه ؟!!! :D:crazy:

توی آموزش مولتی پنل توضیح دادم که ... For 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید استاد عزیز یعنی چه ؟!!! :D:crazy:

اشتباه تایپی شده (هک = هم) گفتن کد های حلقتون رو بزارید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

توی آموزش مولتی پنل توضیح دادم که ... For 

تشکر ویژه استاد عزیز قبلا باید    

	Panel1.Initialize("panel1")

میزدم تا آماده بشه نزده بودم الان درست شد فقط برای رفش مثلا اگه این پنل حذف شد اتوماتیک دیگه از لیست خارج بشه؟؟ من اومدم از

Panel1.RemoveView

استفاده کردم درست هستش یا نه؟؟؟

و اینکه وقتی از اینک استفاده میکنم باید یکبار از اکتیوتی خارج بشم و دوباره برگم تا پنل مورد نظر حدف بشه آنی توی خود اکتیویتی انجام نمیشه؟!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تشکر ویژه استاد عزیز قبلا باید    

	Panel1.Initialize("panel1")

میزدم تا آماده بشه نزده بودم الان درست شد فقط برای رفش مثلا اگه این پنل حذف شد اتوماتیک دیگه از لیست خارج بشه؟؟ من اومدم از

Panel1.RemoveView

استفاده کردم درست هستش یا نه؟؟؟

و اینکه وقتی از اینک استفاده میکنم باید یکبار از اکتیوتی خارج بشم و دوباره برگم تا پنل مورد نظر حدف بشه آنی توی خود اکتیویتی انجام نمیشه؟!

همون لحظه پاک میشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای بار اول وقتی کلیک میکنم گزینه ای که روش کلیک کردم آنی حذف میشه ولی برای دفعه بعدی مثلا اگه برم روی بالایش کلیک کنم نمیشه؟!!!!!!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای بار اول وقتی کلیک میکنم گزینه ای که روش کلیک کردم آنی حذف میشه ولی برای دفعه بعدی مثلا اگه برم روی بالایش کلیک کنم نمیشه؟!!!!!!

حتما یه جا توی کد اشتباه کردید کد های این قسمت رو قرار بدید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

حتما یه جا توی کد اشتباه کردید کد های این قسمت رو قرار بدید

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	
	Dim cur As Cursor
	Dim stop As Int = 2%y
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label1 As Label
	Private imgshare As ImageView
	Private imgfav As ImageView
	Private Panel1 As Panel
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("ScrollView")
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db")
	End If
	
	If sql1.IsInitialized=False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
	End If
	
	cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fav="&1)
	
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
	stop = stop + 25%y
	p.LoadLayout("Main")
	Label1.Text = cur.GetString("Matn")
	imgfav.Tag = cur.Getint("id")
	Panel1.tag=cur.GetInt("id")
	ScrollView1.Panel.Height = stop
	
	Dim check As Int
check = cur.Getint("Fav")
If check = 1 Then
  imgfav.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fav.png")
  Else
  imgfav.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"nofav.png")
  End If
	
	NextEnd Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub imgfav_Click
	Dim imgfav As ImageView
	imgfav = Sender
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
	cursor2.Position = imgfav.Tag -1
	Panel1.Initialize("panel1")
	Dim check As Int
	check = cursor2.GetInt("Fav")
	If check = 1 Then
	sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
	imgfav.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"nofav.png")
	ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی حذف شد!",False)
	Panel1.RemoveView
	ScrollView1.Panel.AddView(Panel1,0,stop,100%x,100%y)
	
	End If
	cursor2.Close
End Sub


Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
	
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من موندم همون بار اولم چطور حذف میکنه :crazy:

به نظر من کدت در کل چند تا مشکل داره که مینویسم در ادامه :write:

مشکل اول اینکه شما p رو اد میکنید اما هی تگ panel1 رو تغییر میدید

مشکل دوم بهتره متغیری که در globals تعریف کردید رو در جای دیگه همونو تعریف نکنید یه اسم دیگه براش بزارید

مشکل سوم بهتره در ساب کلیک ایمیج ویو به جای panel1 چیز دیگه ای تعریف کنید

مشکل چهارم panel1 نیاز به اینیشیالایز نداره

مشکل پنجم شما panel1 رو حذف میکنید که به نظرم نباید اصلا همون یکی هم حذف میشد چون قبلش اینیشیالایز شده بود

مشکل ششم اگه میخواید پنلی که ایمیج ویوی مورد نظر روش قرار داره حذف بشه بهتره برای هردو یه تگ مشترک بگیرید بعد چک کنید که هرکدوم برابر بود حذف شه

یه سوال چرا پنل رو حذف میکنید دوباره اد میکنید؟ :fekr:

مشکل هفتم و سوال چرا شما ارتفاع رو برابر 100%y میکنید اما stop رو به علاوه 25%y؟؟ :fekr: ​اینطوری فکر نکنم درست باشه

و اخرین نکته برای دستور شرطی که check = 1 یه else هم بزارید که شاید مشکل از کد نباشه و check برابر 1 نباشه به همین دلیل استفاده کنید

چفدر مشکل گفتم :S:crazy:

​شاید هم بعضیا رو من اشتباه کرده باشم :fekr:

مشکل یاب خوبی هستم :eynak:  :dance:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من موندم همون بار اولم چطور حذف میکنه :crazy:

به نظر من کدت در کل چند تا مشکل داره که مینویسم در ادامه :write:

مشکل اول اینکه شما p رو اد میکنید اما هی تگ panel1 رو تغییر میدید

مشکل دوم بهتره متغیری که در globals تعریف کردید رو در جای دیگه همونو تعریف نکنید یه اسم دیگه براش بزارید

مشکل سوم بهتره در ساب کلیک ایمیج ویو به جای panel1 چیز دیگه ای تعریف کنید

مشکل چهارم panel1 نیاز به اینیشیالایز نداره

مشکل پنجم شما panel1 رو حذف میکنید که به نظرم نباید اصلا همون یکی هم حذف میشد چون قبلش اینیشیالایز شده بود

مشکل ششم اگه میخواید پنلی که ایمیج ویوی مورد نظر روش قرار داره حذف بشه بهتره برای هردو یه تگ مشترک بگیرید بعد چک کنید که هرکدوم برابر بود حذف شه

یه سوال چرا پنل رو حذف میکنید دوباره اد میکنید؟ :fekr:

مشکل هفتم و سوال چرا شما ارتفاع رو برابر 100%y میکنید اما stop رو به علاوه 25%y؟؟ :fekr: ​اینطوری فکر نکنم درست باشه

و اخرین نکته برای دستور شرطی که check = 1 یه else هم بزارید که شاید مشکل از کد نباشه و check برابر 1 نباشه به همین دلیل استفاده کنید

چفدر مشکل گفتم :S:crazy:

​شاید هم بعضیا رو من اشتباه کرده باشم :fekr:

مشکل یاب خوبی هستم :eynak:  :dance:

درستش چیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...