رفتن به مطلب

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

نورنما

ویدئو چت برای اندروید در 30 خط در فایل Xml

پست های پیشنهاد شده

نورنما    587

سلام

امروز دریک سایتی دیدم شخص  برنامه نویسی جهت ساخت ویدئو چت فایل Xml با تنها 30 خط دستور گذاشته بود که خدمت دوستان انجمن ارائه می کنم:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" xmlns:cs="AfcsNameSpace" currentState="logon" fontSize="28">
 
  <fx:Script>
    [Bindable] private var roomURL:String = "http://connectnow.acrobat.com/YOUR_ROOM_NAME";
 
    protected function connect():void {
      auth.userName = userName.text;
      currentState = "default";
      session.login();
    }
  </fx:Script>
 
  <s:states>
    <s:State name="default"/>
    <s:State name="logon"/>
  </s:states>
 
  <fx:Declarations>
    <cs:AdobeHSAuthenticator id="auth"/>
  </fx:Declarations>
 
  <s:TextInput id="userName" includeIn="logon" top="200" horizontalCenter="0"/>
  <s:Button label="Connect" click="connect()" includeIn="logon" top="250" horizontalCenter="0" height="50" width="150"/>
 
  <cs:ConnectSessionContainer id="session" roomURL="{roomURL}" authenticator="{auth}" autoLogin="false" width="100%" height="100%" includeIn="default">
    <cs:WebCamera top="10" left="10" bottom="10" right="10"/>
  </cs:ConnectSessionContainer>
 
</s:Application>

سایت منبع و توضیح نحوه کارکرد فایل :

Video Chat for Android in 30 Lines of Code | Christophe Coenraets

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
 • جدید...