رفتن به مطلب
 • 0

آریا لیست ویو . عدم باز کردن لینک ( کد رو بررسی بفرمایید)


mehran3d

سوال

عکسها و نوشته ها اوکی هستن

عکسها لود میشن ولی رویداد کلیک عمل نمی کنه

آریا لیست ویو نسخه 8.2

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
 
	Dim i As Intent
	Dim lslinkmyket As List
	Dim lslinkbazar As List
	Dim lsname As List
	Dim lstozih As List
	Dim lsicon As List
	Dim lslinkavval As List
	
 
End Sub

Sub Globals
 
Dim aria As AriaListView
Dim adapter As AriaAdapterWithImage
 
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 
	If File.Exists(File.DirInternal,"ourapps.txt") Then
		
		Else
		File.Copy(File.DirAssets,"ourapps.txt",File.DirInternal,"ourapps.txt")
	End If
	lsicon.Initialize
	lslinkbazar.Initialize
	lslinkavval.Initialize
	lslinkmyket.Initialize
	lsname.Initialize
	lstozih.Initialize
 
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"gb.png"))
	
	aria.Initialize("aria")
	
 
	Activity.AddView(aria,0,0,100%x,100%y)
	parsing(File.ReadString(File.DirInternal,"ourapps.txt"))

End Sub

 
Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub parsing (text As String)
	lsicon.clear
	lslinkbazar.clear
	lslinkavval.clear
	lslinkmyket.clear
	lsname.clear
	lstozih.clear
'	Dim pica As Picasso
	Dim parser As JSONParser
	parser.Initialize(text)
	Dim root As Map = parser.NextObject
	Dim apps As List = root.Get("apps")
	For Each colapps As Map In apps
		Dim linkmyket As String = colapps.Get("linkmyket")
		Dim linkbazar As String = colapps.Get("linkbazar")
		Dim name As String = colapps.Get("name")
		Dim tozih As String = colapps.Get("tozih")
		Dim icon As String = colapps.Get("icon")
		Dim linkavval As String = colapps.Get("linkavval")
'		Log(name)
		lsicon.Add(icon)
		lslinkbazar.Add(linkbazar)
		lslinkavval.Add(linkavval)
		lslinkmyket.Add(linkmyket)
		lsname.Add(name)
		lstozih.Add(tozih)
 
	Next
 
 
	adapter.Initialize(adapter.Layouts.LAYOUT_IMAGE_RIGHT,lsname,lstozih,lsicon).ToListView(aria)
	adapter.NotifyDataSetChanged
	
End Sub

 
Sub aria_imagelongclicked (ParentEventName As String,position As Int)
	Log("ddd")
End Sub


Sub aria_select (ParentEventName As String,position As Int)
	Dim t As String
	t=lslinkbazar.Get(position)
	ToastMessageShow(t,False)
	ToastMessageShow(ParentEventName,False)
	i.Initialize(i.ACTION_VIEW,t)
	StartActivity(i)
End Sub

کد  json  لینکها

{
  "apps":[
{"name":"کارت ملی هوشمند","tozih":" کارت ملیتو هوشمند کن","icon":"http://peem.ir/zelzele/icons/smart.png","linkbazar":"http://goo.gl/zanjfnq","linkmyket":"http://goo.gl/esSpL","linkavval":""},
{"name":"کنجد","tozih":"قفل ساعتی زیبا ","icon":"http://peem.ir/zelzele/icons/lock.png","linkbazar":"http://goo.gl/D6i99G","linkmyket":"http://goo.gl/uj4ofE","linkavval":""},
{"name":"قفل صفحه ال جی","tozih":"قفل صفحه گوشیتو مثل گوشی ال جی کن","icon":"http://peem.ir/zelzele/icons/lglock.png","linkbazar":"http://goo.gl/UWFJbK","linkmyket":"http://goo.gl/e5zArb","linkavval":""},
{"name":"چاقی صورت","tozih":"صورتتو چاق کن","icon":"http://peem.ir/zelzele/icons/face.png","linkbazar":"http://goo.gl/pfqKKA","linkmyket":"http://goo.gl/2KAfq4","linkavval":""}
  ]
}
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

بهتر بود سوالتون رو در تایپیک مربوط به آریالیست ویو مطرح می فرمودید . 

 

* طبق آموزشها شما باید توی  این کدهاتون کلمه (list)رو جایگزین کنید 

Sub aria_imagelongclicked (ParentEventName As String,position As Int)
تغییربدین به : 
Sub list_imagelongclicked (ParentEventName As String,position As Int)
_________________________

Sub aria_select (ParentEventName As String,position As Int)
تغییربدین به: 
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)

 باسطر زیر هم کاری نداشته باشید:

aria.Initialize("aria")

_____________________

در صورتی که در یک اکتیویتی از دوتا چندلیست ویو استفاده بکنید

هم  برای هرکدام هنگام اینیشلایز اینتنت مجزا تعریف کنید و سپس از ParentEventName داخل موارد بالا استفاده نمایید  

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...