اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


 • 0
peiman3d

unfortunately

سوال

سلام
یه برنامه نوشتم که داخلش کلی اکتیویتی داره که در کل برنامه بدون مشکل کار میکنه
یه تقویم هم جداگونه درست کردم که اون هم به تنهایی کامل درست کار میکنه 
حالا برنامه تقویم رو که به برنامه اصلی و داخل یه اکتیویتی جدید اضافه کردم و برنامه خروجی بدون خطا میده
ولی وقتی وارد اکتیویتی تقویم میشم برنامه بسته میشه  با خطای  unfortunately has stop
خطا هرچی هست مربوط به  Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity هست

در اکتیویتی تقویم این رو قرار دادم 

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
	#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
#End Region

و مین فست هم به اینصورت
 

AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="22"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon , "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, themes.xml,
<resources>
  <style name="MyAppTheme" parent="Base.Theme.AppCompat.Light">
    <item name="colorPrimary">#00695B</item>
    <item name="colorPrimaryDark">#00695B</item>
    <item name="colorAccent">#fafafa</item>
		<item name="windowNoTitle">true</item>
 	  <item name="windowActionBar">false</item>
  </style>
</resources>
)

 

خیلی سروکله زدم ولی جواب نداد که نداد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

 • 0

اول اینکه extend رو داخل اکتیویتی main انجام بدید

و دوم اینکه سعی کنید sdk رو اپدیت کنید و با api 26 کامپایل کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0
در 12 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :

اول اینکه extend رو داخل اکتیویتی main انجام بدید

و دوم اینکه سعی کنید sdk رو اپدیت کنید و با api 26 کامپایل کنید

تشکر 
فرمایش شما انجام شد ولی جواب نگرفتم
extend رو که داخل اکتیویتی main  قرار میدم و خروجی میگیرم برنامه کار میکنه ولی موقع ورود به اکتیویتی تقویم خطای زیر رو  میده  
can not be cast to android.support.v7.app.AppCampactActivity
 

extend رو که داخل اکتیویتی main  قرار میدم پیغام بالا رو میده و داخل اکتیویتی تقویم که قرار میدم کلا خارج میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0
در 1 ساعت قبل، peiman3d گفته است :

داخل اکتیویتی تقویم که قرار میدم کلا خارج میشه

چه خطایی تو لاگ ثبت میشه وقتی تو تقویم قرار میدین؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0
در 23 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

چه خطایی تو لاگ ثبت میشه وقتی تو تقویم قرار میدین؟

لاگ این میاد 
 

Logger connected to: asus K00E
--------- beginning of main
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (signin) Create, isFirst = true **
** Activity (signin) Resume **
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
** Service (httputils2service) Start **
** Service (httputils2service) Start **
** Service (httputils2service) Start **
** Activity (signin) Pause, UserClosed = true **
** Activity (home) Create, isFirst = true **
** Activity (home) Resume **
** Activity (home) Pause, UserClosed = true **
** Activity (calendar) Create, isFirst = true **
** Activity (calendar) Resume **
Exception caught 
java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf
	at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149)
	at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593)
	at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703)
	at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557)
	at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChil
java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf
	at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149)
	at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593)
	at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703)
	at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557)
	at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.jav
Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

دوستان مشکل حل شد

البته با کمک شما

مشکل از فونت بود که کپی نشده بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به این سوال ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.