رفتن به مطلب
 • 0

تعیین بازه زمانی بین دو زمان مشخص


KMOHAMMAD

سوال

چطوری میتونم بگم که اگر ساعت بین  8 و 12 بود ؟؟
 If DateTime.Time(DateTime.Now) =>08:00:00 And DateTime.Time(DateTime.Now) <= 12:00:00 Then
    ToastMessageShow("",False)
  End If

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در 6 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :

چطوری میتونم بگم که اگر ساعت بین  8 و 12 بود ؟؟
 If DateTime.Time(DateTime.Now) =>08:00:00 And DateTime.Time(DateTime.Now) <= 12:00:00 Then
    ToastMessageShow("",False)
  End If

سلام

معمولا در برنامه ریزی برای عملیات بر روی تاریخ وساعت ، مقادیر ساعت یا تاریخ را تبدیل به متغییر رشته ای وسپس عددی  می کنند که  متغییر  6 رقمی در ساعت و 8 رقمی در تاریخ میکنند

و روی این عدد یکپارچه مانور میدهند.

مثلا: ساعت  24:03:14   رو تبدیل به متغییر با مقدار 240314   باید بکنید یاتاریخ 1398/08/07  رو تبدیل به عدد 13980807   نمایید.

دریافت مقدار ساعت هم مدل am - pm و12 ساعته نباشد  و 24 ساعتی باشدتا درمحاسبات به مشکل برنخورید.

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 7 آبان 1398 در 19:34، نورنما گفته است :

سلام

معمولا در برنامه ریزی برای عملیات بر روی تاریخ وساعت ، مقادیر ساعت یا تاریخ را تبدیل به متغییر رشته ای وسپس عددی  می کنند که  متغییر  6 رقمی در ساعت و 8 رقمی در تاریخ میکنند

و روی این عدد یکپارچه مانور میدهند.

مثلا: ساعت  24:03:14   رو تبدیل به متغییر با مقدار 240314   باید بکنید یاتاریخ 1398/08/07  رو تبدیل به عدد 13980807   نمایید.

دریافت مقدار ساعت هم مدل am - pm و12 ساعته نباشد  و 24 ساعتی باشدتا درمحاسبات به مشکل برنخورید.

 

ببخشید میشه همینه بصورت کد برام بنویسید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 3 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :

ببخشید میشه همینه بصورت کد برام بنویسید

سلام

توی پست زیر قبلا نمونه مثالی درقالب سورس  برای کار روی زمان قرار داده بودم می تونید دانلود نمایید و از ان الگو بگیرید

(چندتا سورس کار روی تایم و... هم بغلش هست ...) توی انجمن هم بگردید نمونه مثال پیدامیکنید.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

داخل این سورس (شمارش معکوس ) که ذکر شد ، این حدود 20 خط آخر کدهای زیر که اضافه شد رو اضافه کنید مطلب وروش کار  براتون خیلی  واضح می شود 

 


Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	Dim btnDate As Button
	Dim Bmp1 As Bitmap
	Dim Bmp2 As Bitmap

	Dim ret As String
	
	
	Dim Dd As DateDialog
	Dim td As TimeDialog
	Dim tcd As TimeCountDown
	Dim sal As String
	Dim mah As String
	Dim roz As String
	Dim saat As String
	Dim dagige As String
	Dim sanie As String
	Dim MPD As ManamPersianDate
	Private Button1 As Button
	Dim rooz_ta_alan As String
	Dim date1,date2 As String
	Private EditText1 As EditText
	
	
	Dim saat_makos As Double  'Int
	Dim dagige_makos As Double
	Dim sanie_makos As Double

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	

	Activity.LoadLayout("Layout")
	Bmp1.Initialize(File.DirAssets, "1.png")
	Bmp2.Initialize(File.DirAssets, "2.png")
	
	EditText1.Text=0
	

	Dd.Year = DateTime.GetYear(DateTime.Now)
	Dd.Month = DateTime.GetMonth(DateTime.Now)
	Dd.DayOfMonth = DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now)

	date1 = ((Dd.Year)&"/"&(Dd.Month)&"/"&(Dd.DayOfMonth))
	
	date2 = ((Dd.Year)&"/"&(Dd.Month)&"/"&(Dd.DayOfMonth))
	
	
	date_now_asli2
	
	
	  
	
	  
End Sub


Sub date_now_asli2
	Dim label1 As Label
	label1.Initialize("label1")
	
	Dim TermeLbl As Label
	TermeLbl.Initialize("TermeLbl")
	
	Activity.AddView(label1,30%x,75%y,80%x,10%y)
	Activity.AddView(TermeLbl,10%x,45%y,80%x,10%y)
	

	tcd.Initialize("tcd",label1,Me)
	tcd.inputTime(1,2,42,22)
	tcd.setShowSetting(True,True,True)
	tcd.start
	
	
	
	
	Dim now As Long
	now = DateTime.Now
	Log(" تاريخ فعلي ورودبه نرم افزار: " & DateTime.Date(now) & CRLF & _
    " زمان فعلي ورود به نرم افزار: " & DateTime.Time(now)) 
	  
	  
	  
	Log ((DateTime.Date(2018/21/03)))'-(DateTime.))
	
	
	Dim tarikh As String
	
	
	tarikh =DateTime.Date(now)
	
	
	
	sal=DateTime.GetYear(DateTime.Now)
	mah= DateTime.GetMonth(DateTime.Now)
	roz=DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now)
	
	
	
	
	
	Log(" سال کنونی :"&sal)
	
	Log(" ماه کنونی :"&mah)
	
	Log(" روز کنونی:"&roz)
	
	
	Dim zamman As String
	
	
	zamman =DateTime.Time(now)
	
	saat=zamman.SubString2(0,3)
	dagige=zamman.SubString2(3,5)
	sanie=zamman.SubString2(5,8)
	
	
	saat=DateTime.GetHour(DateTime.Now)
	dagige=DateTime.GetMinute(DateTime.Now)
	sanie=DateTime.GetSecond(DateTime.Now)
	
	Log("ساعت کنونی"&saat)
	
	Log("دقیقه کنونی"&dagige)
	
	Log("ثانیه کنونی"&sanie)
	
	
	'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
	Dim time1 As String
	Dim datee1 As String
	Dim time2 As String
	Dim datee2 As String
	

	If saat.Length <2 Then saat="0"&saat
	If dagige.Length <2 Then dagige="0"&dagige
	If sanie.Length <2 Then sanie="0"&sanie
	
	If mah.Length <2 Then mah="0"&mah
	If roz.Length <2 Then roz="0"&roz
	
	
	time1=saat&dagige&sanie
	
	datee1=sal&mah&roz
	
	Log ("time1: "&time1)'زمان کنونی
	Log ("datee1 :"&datee1)'تاریخ کنونی
	time2= 230060 'زمان مفروض
	datee2= 20211205 'تاریخ مفروض
	
	Log ("time2: "&time2)
	Log ("datee2 :"&datee2)
	''**********************************************
	Log ("time2-time1: "&(time2-time1))
	Log ("datee2-datee1 :"&(datee2-datee1))
	
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...