رفتن به مطلب

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • 0
Salar82

ارور هنگام استفاده از PushPole

سوال

Salar82    276

سلام

وقتی از پوش پل استفاده می‌کنم، موقع کامپایل این ارور رو میده:

B4A Version: 9.50
Java Version: 8
Parsing code.  (0.12s)
Building folders structure.  (0.43s)
Compiling code.  (0.74s)
Compiling layouts code.  (1.90s)
Organizing libraries.  (0.00s)
	(Android Support Library)
Generating R file.  (9.58s)
Compiling debugger engine code.  (24.16s)
Compiling generated Java code.  (17.98s)
Convert byte code - optimized dex.  Error
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/INotificationSideChannel;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/INotificationSideChannel$Stub;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/app/INotificationSideChannel$Stub$Proxy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/os/IResultReceiver;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/os/IResultReceiver$Stub;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/os/IResultReceiver$Stub$Proxy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/os/ResultReceiver;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/os/ResultReceiver$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v4/os/ResultReceiver$MyResultReceiver;
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more

باید چیکار کنم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

پست های پیشنهاد شده


×
×
 • جدید...